Arkeologisk museum, Stavanger

Sammendrag

(autogenerert fra databasen)

S12859
/1-27
boplassfunn fra yngre steinalder KARMØY K., ROGALAND:

1) Øks (trinnøks ) av bergart . Gjenstandsdel: proksimal Forvitret
2) Øks av bergart , var. vespestad. mulig trinnøkselementer, meget forvitretMål: L: 8,7 cm.
3) Pilspiss (tangespiss ) av flint , var. A1. Mulig knekt tupp, patinertMål: Stm: 2,7 cm.
4) Bor (avslagsbor ) av flint . Knukket
5) Meisel av grønnstein . Gjenstandsdel: egg Slipt egg til meisel (mulig øks), hører trolig sammen med resten av det litiske materiale av slipt grønnstein funnet på Gunnarshaug 2.Mål: Stm: 3,4 cm.
6) Emne (rund ) av bergart . Knakkestein
7) Avslag (m. retusjert hakk ) av flint . Mål: Stm: 1,6 cm.
8) Flekke av flint . Gjenstandsdel: distal Mål: Stm: 2,1 cm.
8) Flekke av rhyolitt . Tykkelsen (0,9 cm) indikerer at den kan komme fra sylindrisk kjerne (typisk for neolitikum)Mål: Stm: 2,6 cm.
8) Flekke av flint . Gjenstandsdel: proksimal HengselflekkeMål: Stm: 2 cm.
8) Flekke av flint . Gjenstandsdel: medial
8) Flekke av flint . Gjenstandsdel: medial+distal
9) Avslag (av slipt gjenstand ) av grønnstein . Med mulig bruksspor (hører mest sannsynlig sammen med resten av grønnsteinsfunnene fra Gunnarshaug 2)
9) Avslag (av slipt gjenstand ) av flint . hører mest sannsynlig sammen med øvrige grønnsteinsavslag fra Gunnarshaug 2
9) Avslag (av slipt gjenstand ) av grønnstein . Hører sannsynligvis sammen med resten av det litiske materiale av grønnstein på Gunnarshaug 2, inkludert en egg av øks
9) Avslag (av slipt gjenstand ) av grønnstein . Hører mest sannsylig sammen med resten av grønnsteinsavslagene som er funnet på Gunnarshaug 2
9) Avslag (av slipt gjenstand ) av grønnstein . Hører mest sannsynlig med resten av grønnsteinsmaterialet funnet på Gunnarshaug 2
10) Avslag (m. enderetusj ) av flint .
10) Avslag (m. enderetusj ) av flint .
11) Avslag (m. retusj ) av flint .
11) Avslag (m. retusj ) av flint .
11) Avslag (m. retusj ) av flint .
11) Avslag (m. retusj ) av flint .
11) Avslag (m. retusj ) av flint . (Mulig del av kjerne. Knusespor)
11) Avslag (m. retusj ) av flint .
12) Flekke (m. enderetusj ) av flint . Gjenstandsdel: proksimal+medial Mål: Stm: 2,2 cm.
13) Skraper (eggfragment ) av flint . Mål: Stm: 2,5 cm.
14) Skraper (endeskraper ) av flint . På avslag, med uregelmessig retusj som kan skyldes bruk
15) Skraper (sideskraper ) av flint . Mål: Stm: 4,6 cm.
15) Skraper (sideskraper ) av flint . På avslag, retusj på både dorsal- og ventralsidenMål: Stm: 1,5 cm.
15) Skraper (sideskraper ) av flint . Mål: Stm: 1,9 cm.
16) Plattformavslag av flint .
16) Plattformavslag av flint . fra mikroflekkekjerneMål: Stm: 1,8 cm.
17) Kjernesideavslag av flint . Gjenbrukt som skraper, bias av kjerne
17) Kjernesideavslag av flint . Fra mikroflekkeMål: Stm: 1,2 cm.
18) Smalflekke av flint . Gjenstandsdel: proksimal Mål: Stm: 0,8 cm.
18) Smalflekke av flint . Gjenstandsdel: medial+distal Mål: Stm: 1,7 cm.
19) Mikroflekke av flint . Gjenstandsdel: proksimal Uregelmessig formMål: Stm: 1,5 cm.
19) Mikroflekke av grønnstein . (To deler. Knekt - lengden er to delene slått sammen)Mål: Stm: 2,2 cm.
19) Mikroflekke av flint . Gjenstandsdel: proksimal Mål: Stm: 0,8 cm.
19) Mikroflekke av kvarts . Gjenstandsdel: distal Mål: Stm: 0,9 cm.
19) Mikroflekke av flint . Gjenstandsdel: proksimal+medial PatinertMål: Stm: 1,3 cm.
19) Mikroflekke av flint . Antall: 2 . En er patinert, begge mangler distalendenMål: Stm: 1,9 cm.
19) Mikroflekke av flint . helMål: Stm: 1,9 cm.
19) Mikroflekke av flint . Gjenstandsdel: proksimal+medial
19) Mikroflekke av flint . Gjenstandsdel: medial
19) Mikroflekke av flint . Gjenstandsdel: proksimal+medial Noe patinert
19) Mikroflekke av flint . Gjenstandsdel: medial
19) Mikroflekke av flint . Gjenstandsdel: proksimal+medial Mål: Stm: 0,6 cm.
19) Mikroflekke av flint . Antall: 2 . Gjenstandsdel: medial Mål: Stm: 1 cm.
19) Mikroflekke av flint . Gjenstandsdel: medial
19) Mikroflekke av flint . Antall: 2 . 1 hel og en proksimal. Den hele har patinering på to av rygglinjene. Bruksspor på den ene.
20) Kjerne (håndtakskjerne ) av flint . Ensidig mikroflekkekjerne med konisk formMål: Stm: 2 cm.
20) Kjerne (håndtakskjerne ) av flint . Med knusespor
21) Kjerne (bipolar ) av flint . Sannsynligvis gjenbrukt kjernefragment - knusespor i begge ender, noe patinertMål: Stm: 1,7 cm.
22) Kjerne (uregelmessig ) av rhyolitt . Grovt tilhugg, ensidig med to motstående plattformerMål: Stm: 4,5 cm.
22) Kjerne (uregelmessig ) av flint . Mål: Stm: 2,3 cm.
23) Kjerne (kjernefragment ) av flint . Sidefragment, fra håndtakskjerne?Mål: Stm: 1,2 cm.
23) Kjerne (kjernefragment ) av flint .
23) Kjerne (kjernefragment ) av flint .
24) Bit av flint . Antall: 6 .
24) Bit av flint .
24) Bit av rhyolitt . Mål: Stm: 4,5 cm.
24) Bit av flint . Antall: 6 . Den ene med cortex er 2. avslag, en er patinert og en noe vannrullet
24) Bit av flint . Antall: 4 . en med potlidmerke
24) Bit av flint . Antall: 3 .
24) Bit av flint .
24) Bit av kvarts .
24) Bit av kvarts . Noe bruksspor?
24) Bit av flint . Antall: 3 .
24) Bit av flint . Antall: 4 . En er vannrullet
24) Bit av flint .
24) Bit av flint . Antall: 2 . Den ene med cortex er 2. avslag
24) Bit av bergart . Mål: Stm: 3,2 cm.
24) Bit av flint . Antall: 3 . Den ene med cortex er 2. avslag
24) Bit av flint .
24) Bit av flint .
24) Bit av bergart .
24) Bit av flint .
24) Bit av flint . Antall: 2 .
24) Bit av flint . Antall: 2 .
24) Bit av bergart . Antall: 3 .
24) Bit av flint . Antall: 4 .
24) Bit av flint . Antall: 4 . En er patinert
24) Bit av flint .
24) Bit av bergart .
24) Bit av flint .
24) Bit av flint . Antall: 2 .
24) Bit av flint . Antall: 2 .
24) Bit av flint . Antall: 3 .
24) Bit av flint .
24) Bit av flint . Antall: 2 . Den med cortex er 3. avslag. Den har også frostskader.
24) Bit av flint . Antall: 3 .
24) Bit av flint . Antall: 2 .
24) Bit av flint . Antall: 3 .
24) Bit av rhyolitt .
24) Bit av flint . Den med cortex er 2. avslag, en er patinert
24) Bit av flint . Antall: 2 .
24) Bit av flint .
24) Bit av flint . Antall: 3 .
24) Bit av flint . Antall: 2 .
24) Bit av flint .
24) Bit av flint . Antall: 6 .
24) Bit av flint . Antall: 2 . Den ene biten med cortex er 1. avslag
24) Bit av bergart .
24) Bit av flint . Antall: 3 .
24) Bit av flint . Antall: 3 .
24) Bit av kvarts . Antall: 3 .
24) Bit av rhyolitt .
24) Bit av kvarts .
24) Bit av flint . Frostsprengt?
24) Bit av flint . Antall: 2 .
24) Bit av flint .
24) Bit av bergart .
24) Bit av flint .
24) Bit av flint .
24) Bit av flint . Antall: 3 .
24) Bit av flint .
24) Bit av flint . Antall: 4 .
24) Bit av flint . Antall: 3 .
24) Bit av flint .
24) Bit av flint . Antall: 2 .
24) Bit av flint . Antall: 2 . Frostsprengt?
24) Bit av bergkrystall .
24) Bit av flint . Antall: 2 .
24) Bit av flint . Antall: 2 .
24) Bit av flint . Antall: 2 .
24) Bit av rhyolitt .
24) Bit av flint . Antall: 4 . Noe mulig bruksspor på den ene
24) Bit av bergart .
24) Bit av flint .
24) Bit av bergart .
24) Bit av flint . Antall: 2 . En med patinering
24) Bit av bergart .
24) Bit av bergart .
24) Bit av flint . en med mulig retusj
24) Bit av flint . Antall: 2 . Den ene er mer en råknoll
24) Bit av flint . Antall: 3 .
24) Bit av flint . Antall: 2 .
24) Bit av flint . Antall: 2 . En noe patinert
24) Bit av flint .
24) Bit av flint . Antall: 2 . Noe patinerte
24) Bit av flint .
24) Bit av bergart .
24) Bit av flint . Antall: 2 .
24) Bit av bergart .
24) Bit av flint .
24) Bit av flint .
24) Bit av rhyolitt . Mål: Stm: 1,8 cm.
24) Bit av flint .
24) Bit av rhyolitt .
24) Bit av flint .
24) Bit av flint . Antall: 2 .
24) Bit av flint . Antall: 3 .
24) Bit av kvarts .
24) Bit av flint . Antall: 4 . En vannrullet
24) Bit av flint . Antall: 2 .
24) Bit av flint . Antall: 2 . Den ene er 1. avslag
24) Bit av kvarts . Antall: 2 .
24) Bit av rhyolitt . Mål: Stm: 3,4 cm.
24) Bit av flint . Antall: 3 .
24) Bit av flint .
24) Bit av kvarts .
25) Splint av flint . Antall: 2 . Den med cortex er 1. avslag
25) Splint av flint .
25) Splint av flint . Antall: 2 .
25) Splint av flint . fra 1. avslag
25) Splint av flint . Antall: 3 .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint . Antall: 4 .
25) Splint av bergkrystall .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint . Antall: 3 .
25) Splint av flint . Antall: 2 .
25) Splint av flint . Antall: 3 .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint . Antall: 2 .
25) Splint av kvarts .
25) Splint av flint . Antall: 2 .
25) Splint av flint . Antall: 3 .
25) Splint av flint . Antall: 3 . En noe patinert
25) Splint av flint . Antall: 2 .
25) Splint av flint . Antall: 2 .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint .
25) Splint av kvarts . Med henge
25) Splint av flint . Antall: 3 .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint . (Ble funnet i samme bøtte som teglstein)
25) Splint av flint . Antall: 2 .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint . Antall: 2 .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint . Antall: 2 .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint . Antall: 3 .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint . Antall: 2 . Isopor ble funnet på samme høyde som den ene
25) Splint av flint . Antall: 3 .
25) Splint av flint . Antall: 2 . En noe patinert
25) Splint av flint . Antall: 2 .
25) Splint av flint . Antall: 2 .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint . Antall: 3 .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint . Antall: 3 .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint . Antall: 3 . Alle ser patinerte ut
25) Splint av flint . Antall: 2 .
25) Splint av flint . Antall: 2 .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint . Antall: 2 .
25) Splint av flint . Antall: 4 .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint .
25) Splint av flint . Antall: 2 .
26) Makroavslag av bergart . Mål: Stm: 4,7 cm.
26) Makroavslag av rhyolitt . Mulig emne til flathogging, mye knusing/grovtilhoggingMål: Stm: 4,4 cm.
26) Makroavslag av bergart . Mål: Stm: 4 cm.
26) Makroavslag av kvarts . Mål: Stm: 6 cm.
26) Makroavslag av bergart . Mål: Stm: 4,8 cm.
26) Makroavslag av bergart . Slått fra flere kanterMål: Stm: 5,9 cm.
26) Makroavslag av bergart . Mål: Stm: 7,7 cm.
26) Makroavslag av bergart . Mål: Stm: 5,6 cm.
26) Makroavslag av bergart . Noe forvitretMål: Stm: 5,3 cm.
27) Avslag av grønnstein .
27) Avslag av flint . 3. avslag
27) Avslag av flint . Noe patinert
27) Avslag av rhyolitt .
27) Avslag av flint . 3. avslag
27) Avslag av grønnstein .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av bergart .
27) Avslag av flint . Patinert
27) Avslag av flint . Antall: 6 . En patinert
27) Avslag av flint . Antall: 4 .
27) Avslag av kvarts .
27) Avslag av flint . Antall: 4 .
27) Avslag av flint . Antall: 3 .
27) Avslag av bergart .
27) Avslag av bergart .
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint . Antall: 3 .
27) Avslag av bergart .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av rhyolitt .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint . Antall: 2 . Patinerte
27) Avslag av bergart . Mål: Stm: 3,6 cm.
27) Avslag av flint . (Hvis ikke brent, patinert.)
27) Avslag av bergart . Antall: 3 .
27) Avslag av kvarts .
27) Avslag av flint . Antall: 2 . Den med cortex er 2. avslag
27) Avslag av flint . Antall: 3 . En patinert, to med mulige bruksspor
27) Avslag av kvarts . Antall: 2 . Begge har avspaltningsarr på dorsalsiden
27) Avslag av flint . Antall: 5 . Den ene er 2. avslag (alle er patinerte)
27) Avslag av bergart . Mål: Stm: 3 cm.
27) Avslag av kvarts . Antall: 2 .
27) Avslag av flint . Antall: 6 .
27) Avslag av flint . Antall: 2 . Med patinering
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint . Antall: 2 . Den med cortex er 3. avslag
27) Avslag av flint . Antall: 2 . Begge er patinerte
27) Avslag av flint . Antall: 3 . Den med cortex er patinert
27) Avslag av bergart . Antall: 2 .
27) Avslag av flint . Antall: 6 .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint . Antall: 4 . Det største har bruksspor og det miste er et bipolart avslag
27) Avslag av flint . Antall: 11 . Den ene med cortex er 1. avslagÉn noe patinert
27) Avslag av bergart . Antall: 2 .
27) Avslag av flint . Antall: 2 . En med patinering, den med cortex er 2. avslag
27) Avslag av flint . Antall: 5 . De med cortex er 1. avslag og 3. avslag (sistnevnte sannsynligvis lokal strandflint) og den siste har bruksspor og kan muligens være proksimalenden av en mikroflekke
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av flint . Antall: 3 .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint . Antall: 3 .
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av bergart .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av flint . Antall: 2 . En patinert, den med cortex er 2. avslag
27) Avslag av flint .
27) Avslag av bergart . Antall: 2 . Mål: Stm: 2,9 cm.
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av bergart . Antall: 2 .
27) Avslag av flint . Antall: 3 .
27) Avslag av flint . Antall: 6 . Den med cortex er 3. avslag, en er patinert
27) Avslag av kvarts . Med mulig brukssporMål: Stm: 3,9 cm.
27) Avslag av flint . Antall: 2 . Den største er avbrutt flekke
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint . Antall: 2 . Den med cortex er 2. avslag, den andre er patinert
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint . Antall: 3 . Den med cortex er 3. avslag
27) Avslag av flint . Antall: 3 . Tre avbrutte flekker, alle har bruksspor
27) Avslag av kvarts .
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av flint . Antall: 7 . En med patinering
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint . Antall: 2 . Den ene har mulig litt retusj
27) Avslag av bergart . Mål: Stm: 3,6 cm.
27) Avslag av rhyolitt .
27) Avslag av flint . Antall: 4 .
27) Avslag av flint . Antall: 2 . En med bruksspor
27) Avslag av kvarts .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av kvarts .
27) Avslag av flint . Antall: 3 . Begge med cortex er også patinerte
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av bergart .
27) Avslag av flint . Antall: 3 .
27) Avslag av kvarts .
27) Avslag av bergart .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av kvarts . Antall: 2 .
27) Avslag av bergart .
27) Avslag av kvarts .
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av rhyolitt . Mål: Stm: 2,7 cm.
27) Avslag av flint .
27) Avslag av flint . Antall: 3 .
27) Avslag av flint . Antall: 2 .
27) Avslag av flint .
27) Avslag av bergart .
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Arkeologiske utgravinger i henhold til utvidelse av industriområdet til Marine Aluminium Industrier A/S. Utvidelsen er planlagt mot sør fra dagens industriområde. Orienteringsoppgave: Området ligger på Torvastad, Gunnarshaug, omlag 260 meter sør for Storasundsvegen 8 meter over vannet i et terreng som skråner svakt ned mot sjøen (Karmsundet).
LokalitetsID: 149576
Funnet av: Grethe Moell Pedersen,
Funnår: 2012 .
Katalogisert av: Grethe Moell Pedersen.