Arkeologisk museum, Stavanger

Sammendrag

(autogenerert fra databasen)

S13762
/1
løsfunn fra middelalder KARMØY K., ROGALAND:

1) Lodd (bøttelodd ) av bronse . Lodd av bly formet som en firsidig bøtte med rette sider og flat topp, 19x20 mm i bunn og 10x11 mm topp.
Funnomstendighet: Framkommet ved metallsøk. Orienteringsoppgave: Løsfunn fra dyrket mark omgitt av små knauser om lag 125 m nordøst for avkjørsel fra Falnesvegen til Nedre Falnes gnr. 51 bnr. 2 og om lag 95 m nord for nordvestre hjørne til driftsbygning. Det er om lag 125 m rett øst til strandlinjen.
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32 N: 6562616 Ø: 288074
LokalitetsID: 236475
Funnet av: Geir Inge Høines,
Funnår: 2016 .
Katalogisert av: Arne Johan Nærøy.