Arkeologisk museum, Stavanger

Sammendrag

(autogenerert fra databasen)

S1843
ubestemt funnkategori fra eldre jernalder/folkevandringstid KLEPP/KLEPP/KLEP K., ROGALAND:
Trekar (bøtte m. bronsebeslag ) av bronse/tre , var. R381. Antall fragmenter: 65 "1843. Brudstykker af et træspand med bronsebeslag lig. N.O. 381 fra ældre jernalder, ca 20 cm høj og 20 cm i tvermål. Hanken er helt flad." Ny beskrivelse etter revisjon: Fragmenter av et bronsebeslått bøtte av furu (AuS); Tolv fragmenter av trestaver= fem større biter av staver og seks mindre fragmenter. De to største stavfrag. er hhv. 154 mm langt, 38 mm bredt, 4 mm tykt og ca. 190 mm langt, 13 mm bredt. Det sistnevnte er deformert. Hanken er hel og godt bevart, 200 mm bred mellom enden på krokene og 117 mm høy, stbr er 7 mm. Hanken er flatbanket på midten, tverrsnittet er ellers rektangulært, men krokene har rundt tversnitt. Det flate partiet er dekorert med sikk-sakk av doble streker fra kant til kant. Dessuten: Fem stkr 'rundlist', beslag av krumbøyd, tynt bronseblikk, 5 mm bredt, kordelengde: 175 mm, 152 mm, 98 mm, 64 mm og 56 mm. To hele og to halve fragment av krumbøyet beslag av tynt og smalt bronseblikk med nagler i hver kortende, br: 7 mm. Samt førtifire fragmenter av to brede bronseblikkbånd, stbr 44 mm, hvorav to med ører, med samme utforming som på R381, men holdt på plass av et langt og smalt bronseblikk. Ørenes sth: 47 mm og 47 resp. 45 mm mellom 'beina'. Ørene og bronseblikkene har rester av bronsenagler med en liten brikke på baksiden, som viser at naglene har gått gjennom stavene og vært festet på bøttens innside. De største frag. av bronsebåndene er 150, 105 og 98 mm lange. To fragment har avtrykk etter små bronseblikk, og ett har rest av et bronseblikk, av samme slag som de smale, krumbøyde bronseblikkene. To fragment har bevart den sammenklinkede skjøten. Skjøten har vært klinket sammen med fem små bronsenagler, på det ene stykket sitter tre nagler fremdeles.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 20 cm. Diam: 19,5 cm. Datering: 400-550 E.KR.
Funnomstendighet: uviss. "1843. Fundet på Tu i Time, Jæderen." (Feil prestegjeld!) Sannsynligvis rest av gravfunn, ubrent, fra folkevandringstid.
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32 N: 6516711 Ø: 307059
Funnår: 1893 .
Katalogisert av: Tor Helliesen.