Arkeologisk museum, Stavanger

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

1843
Trekar av furu (AuS), bronse. Funnet i KLEPPTU, gnr. 17. 1843. Fundet på Tu i Time, Jæderen. (Feil prestegjeld!) Sannsynligvis rest av gravfunn, ubrent, fra folkevandringstid.