Arkeologisk museum, Stavanger

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

2316
Trekar av jern, gips. Funnet i VINDAFJORDØSTABØ, gnr. 9. 2316. F. paa gaarden Øvstebø, Sandeid, Ryfylke. Del av gravfunn? usakkyndig fremgravd?