Arkeologisk museum, Stavanger

Sammendrag

(autogenerert fra databasen)

S360-S368
gravfunn fra yngre jernalder/vikingtid fra HELLIESEN REG. NR. 5 SANDNES K., ROGALAND: