Arkeologisk museum, Stavanger

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

367
Nagle av jern. Funnet i SANDNESHEIGRE, gnr. 54. No. 360-368 fandtes i en liden Haug paa Hægre i Høilands pgd. Oldsagerene laa i Niveau med det omliggende Terrain og var dækkede med løs Jord og Smaasten. Foruden de her nævnte Oldsager fandtes en hel Del Klinknagler, samt spor af Kul og brændte Ben.