Arkeologisk museum, Stavanger

Sammendrag

(autogenerert fra databasen)

S5420
(a-(b
ubestemt funnkategori fra eldre jernalder/yngre jernalder fra HELLEBERGET KLEPP/KLEP/KLEPP K., ROGALAND:

(a) Kam (dobbeltkam ) av bronse/horn . Opprinnelig katalogtekst: Stkr. av sammensatt benkam med to, isittende bronsenitter. Ny beskrivelse etter magasinrevisjon i 2011: Del av en smal kamskinne til dobbeltkam. To isittende bronsestifter. Tilnærmet identisk med Ambrosiani fig. 80:1. Mål: Stl: 3,8 cm. Stt: 0,3 cm. Datering: 800-1300 e.Kr.
(b) Beslag av bronse . Opprinnelig katalogtekst: Stk. av tynn bronseplate med isittende stift. Bestemmelse uviss. Ny beskrivelse etter magasinrevisjon i 2011: Del av bronsebeslag, muligens kantbeslag til bøtte e.l. En intakt nagle i det ene hjørnet. Mål: Stb: 4,5 cm. Stt: 0,1 cm. Datering: 200-1050 e.Kr.
Funnomstendighet: uviss. Skal være funnet på Helleberget, Stangeland (gn.6), Klepp s. og p. Hvor funnet St. 3307 er gjort. Er ikke tidligere katalogisert. /Revidert i forbindelse med magasinrevisjon i 2011/
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32 N: 6523046 Ø: 307446
Referanselitteratur: Ambrosiani, K.: 1981 Viking Age combs, comb making and comb makers: in the light of finds from Birka and Ribe. Stockholm studies in archaeology, 2.
Katalogisert av: J. Petersen (restanser 1904-1909).