Arkeologisk museum, Stavanger

Sammendrag

(autogenerert fra databasen)

S5432
(a-(f
ubestemt funnkategori fra steinalder/jernalder fra HULDREHULEN RANDABERG K., ROGALAND:

(a) Leirkar av kvarts/keramikk . Antall fragmenter: 12 Opprinnelig katalogtekst: Endel små stkr. av lerkar. Ny beskrivelse etter magasinrevisjon i 2011: Tolv leirkarskår, kvartsmagret gods. En del nokså grovt magret. Flere kar. Mål: Stt: 1,2 cm. Datering: 2000 f.Kr.-500 e.Kr.
(b) Avslag av flint/kvarts . Antall: 3 . Opprinnelig katalogtekst: ett større og to mindre flintstkr. Ny beskrivelse etter magasinrevisjon i 2011: To avslag av flint og en mulig bipolar kjerne av kvarts. Mål: Stl: 2,5 cm.
(c) Bein (ubrent ) av bein . Opprinnelig katalogtekst: noen ubrente dyreben. Ny beskrivelse etter magasinrevisjon i 2011: Bein fra fisk, pattedyr og fugl.
(d) Trekull av trekull . noen trekullstkr.
(e) Lokk (flat ) av bergart . Opprinnelig katalogtekst: og en rund flat stenskive 16 cm. i tverrmål. Ny beskrivelse etter magasinrevisjon i 2011: Rund, tilhugget steinskive, muligens lokk til bøtte/kar. Mål: Diam: 16 cm.
(f) Kjerne (en plattform ) av flint . En kjerne av flint med en plattform. /Skilt ut fra b) ved magasinrevisjonen i 2011/Mål: Sth: 5,7 cm.
Funnomstendighet: uviss. Funnet i Huldrehulen på Vistnes (gn. 57), Randaberg s., Hetland p. 1907. /Rekatalogisert av KOS i forbindelse med magasinrevisjon i 2011/
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32 N: 6543749 Ø: 302992
Funnår: 1907 .
Katalogisert av: J. Petersen (restanser 1904-1909).