Arkeologisk museum, Stavanger

Sammendrag

(autogenerert fra databasen)

S6636
depotfunn.offerfunn/myrfunn fra eldre jernalder/yngre romertid/folkevandringstid SOLA K., ROGALAND:
Trekar (bøtte m. bronsebeslag ) av bronse/tre , var. R381. "Lite spann av barlind (efter velvillig bestemmelse av konservator frk. Astrid Karlsen ved Bergens Museum). Spannet er sikkerlig fra eldre jernalder av samme hovedtype som trespannet St. 288 fra Snartemofunnet (se Bjørn Hougen: Snartemofunnet s. 4 nr. o). Vårt spann har også staver som er tykkest nedentil, og som har smalnet sterkt av oventil. Det kan sees at spannet må ha vært omgjordet av fire forholdsvis brede bånd. Disse synes å ha vært av messing, hvorav en liten stump er bevart, 0,9 cm. b. Der har også vært et bånd øverst. Spannet har hatt et ytre tverrmål i bunnen av 12,5 cm., tverrmål oventil 12 cm., høiden er 10 cm." Ny beskrivelse etter revisjon: Liten, velbevart bøtte av tre (barlind) med bronsebeslag, var. R381. Bøtten er dannet av ni vertikale staver, opprinnelig holdt sammen av fire omsluttende beslag og et randbånd, samt av to bunnplater som opprinnelig har vært naglet sammen med to ganger to nagler. Bøtten har største diameter ved bunnen og en noe mindre diameter ved randen. Av beslag og nagler er det bare bevart to bronsenagler og et mindre, tilhørende rektangulært bronsebeslag. Nær randen på samme stav er det spor etter to naglehull fra et tilsvarende beslag. Ellers er det foruten en liten naglerest nær det bevarte beslaget ingen klare spor etter nagler eller naglehull. Sth: 97 mm, stt: 2 mm, bunn diam: 129 mm, rand diam: 121 mm. Beslag, mål: 18 x 9 mm.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 10 cm. Diam: 12,5 cm. Datering: 150-550 E.KR.
Funnomstendighet: uviss myr. Dette spann er funnet for 3-4 år siden ca. 1 m. dypt i en myr på Gimre (gn. 29), Sola s., Håland p. Det er gave fra gårdbruker Karl Gimre ved Berent S. Skjelbred, Høyland. (6636). (Avb. fig. 8.)
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32 N: 6529005 Ø: 306450
Funnet av: Karl Gimre,
Funnår: 1938 .
Referanselitteratur: Rygh, O.: 1885 Norske Oldsager. Cammermeyer.
Katalogisert av: Jan Petersen.