Arkeologisk museum, Stavanger

Sammendrag

(autogenerert fra databasen)

S7962
Ia-(If
gravfunn fra eldre jernalder/eldre romertid/yngre romertid/folkevandringstid ORRE/KLEPP/KLEPP K., ROGALAND:

Ia) Leirkar (hankekar ) av keramikk , var. R361, gruppe VIa. Antall fragmenter: 88 "Rester av leirkar av hovedtypen R 361 (1), men med et særlig lavt bukparti og rund bunn, i form og dekor nesten identisk med Johs. Bøe: Jernalderens Keramikk i Norge, fig. 98. Hanken er udekorert og orneringens avslutning mot hanken mangler. Under bunnen er karet dekorert med en punktert sirkel. Høyde 10,9 cm. Tverrmål ved største bukvidde 14,2 cm og ved rand 12,9 cm." Ny beskrivelse etter revisjon: Skår fra et hankekar R361, Stouts gruppe VIa. Karet er tynnvegget med brunt, glittet gods. Dekor under halsen av doble kamlinjer, stiplede streklinjer og doble skråstreker. Ved bukknekken korte skråstreker med linje over og under, på buken to usammenhengende border av doble buelinjer og på undersiden stiplet sirkel. Det meste av bunnen og 1/4 av randpartiet er sammenlimt av flere skår, og det foreligger løst tre limte randstykker, to dekorerte stykker og to stykker av hank og hankefeste. Videre ligger det løst åttien skår, herunder seksten dekorerte skår og tre randskår. Sth: 106 mm, st. buk diam: 142 mm, godst: 3 mm.Mål: Sth: 10,9 cm. Diam: 14,2 cm. Datering: 500-550 E.KR.
Ib) Beslag (bøttebeslag ) av jern/tre . Gjenstandsdel: kant Antall fragmenter: 5 "Stykker av et smalt kantbeslag av jern med isittende trerester. Beslaget er 1,8-1,9 cm bredt, er bøyd dobbelt og har sannsynligvis sittet rundt overkanten på et lagget trespann. Etter krumningen i beslagets lengderetning å dømme må spannets tverrmål ha vært omkring 10 cm. På enkelte steder er beslaget utvidet for å gi plass til gjennomgående nagler." Ny beskrivelse etter revisjon: Fire fragmenter av kantbeslag av jern til en bøtte av tre. Tre avlange beslagfragmenter har vært krummet rundt kanten, og det er rester av tre på innsiden. Et av disse fragmentene har et vertikalt beslag påfestet og en gjennomgående nagle. Fragmentene har stl. hhv. 27 mm, 29 mm og 29 mm. Et større beslagfragment har bevart en større del av beslagplaten under randen og har også en del av trekarranden bevart, stbr: 46 mm, sth: 23 mm. Det foreligger i tillegg en pose med fragmenter av tre fra karet, vekt: 7,6 g.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 500-550 E.KR.
Ic) Bein (brent ) av organisk materiale/bein . "Noen få nesten helt oppsmuldrete brente bein." Ny beskrivelse etter revisjon: Pose med organisk materiale som har innslag av brente bein, vekt: 2,4 g.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 500-550 E.KR.
Id) Trekullprøve av trekull . "Trekullprøver." Ny beskrivelse etter revisjon: Trekullprøve, vekt: 4 g.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 500-550 E.KR.
(Ie) Hank av jern . Antall fragmenter: 1 "Sammen med jernrestene ligger et 2,5 cm langt stykke av en jernhank." I samsvar med beskrivelsen.Mål: Stl: 2,5 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 500-550 E.KR.
IIa) Leirkar (buket ) av keramikk . Antall fragmenter: 94 "En del skår av et større uornert leirkar av grovt, dårlig brent gods, sannsynligvis situlaformet omtrent som Bøe, 1. c. fig. 1 og 2 og med fortykket rand. Stykkene er for små til at en kan si noe bestemt om karets størrelse." Ny beskrivelse etter revisjon: Nittifire skår fra et tykkvegget og grovmagret, buket kar med litt glatt rødbrun utside, svart magring og brun innside. Fire randskår fra en fortykket, P-formet rand med avrundet overkant. St. randskår, sth: 28 mm, stbr: 38 mm, st. korn: 4 mm. Godst. på skår fra karvegg: 10 mm. Se også III a.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 1-550 E.KR.
IIb) Bein (brent ) av bein , var. menneske. "Brente bein. Ca. 90 gr., 0,1 liter brungrå, sotiga fragment mestadels under 2 cms längd. Ett tiotal smärre kalottdelar utan synbara synostosforhållanden. Två tandfragment. Rotkanalerna tunna. Ett ögonbågsfragment av övervägande kvinnlig typ. Maximala kalottväggtjockleken 4,5 mm. Determination: Bensamlingen, som endast utgör en liten fraktion av ett bränt skelett, kommer från en vuxen människa, sannolikt en kvinna under medelålder. Samlingen verkar emellertid icke enhetlig i det att vissa delar av kranietaket verkar att ha tilhört en ung individ. Ett tåben av får ligger bland benen." Ny beskrivelse etter revisjon: Brente bein av menneske/sau, vekt: 73,3 g.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Vekt: 90 g gram.Datering: 1-550 E.KR.
(IIc) Trekullprøve av trekull . "Trekull"Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 1-550 E.KR.
IIIa) Leirkar (buket ) av keramikk . Antall fragmenter: 169 "En del skår av leirkar av samme karakter som II. Heller ikke her er det mulig å si noe bestemt om karets størrelse." Ny beskrivelse etter revisjon: Etthundre og sekstini skår fra samme leirkar som II a, herunder seks randskår og tre bunnskår. Minst ett av randskårene sammenpasser med et randskår under II a. Se ellers beskrivelsen av nevnte kar.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 1-550 E.KR.
IIIb) Bein (brent ) av bein , var. menneske. "Brente bein. Ca. 115 gr., 0,2 liter fragment av samma utseende som i föregående grav, men något större stycken. Omkring tio smärre delar av kalotten utan bestämbara synostosförholdanden. Ett tandrotsfragment, sannolikt smala kanaler. Ett petromastoidstycke. Determination: Samlingen endast en liten del av hela skelettet av en vuxen människa, omkring medelålderen. Könsbedömning omöjlig." Ny beskrivelse etter revisjon: Brente bein av menneske, vekt: 102,3 g.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Vekt: 115 g gram.Datering: 1-550 E.KR.
(IIIc) Trekullprøve av trekull . "Trekull." Ny beskrivelse etter revisjon: Trekullprøve, vekt: 0,2 g.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 1-550 E.KR.
IV(a) Bein (brent ) av bein , var. menneske. "Mindre samling brente bein. Ca. 200 gr., 0,2 liter, bruna, smutsiga fragment, maximalt ca. 3 cm långa. Ett tjugotal kalottdelar, de flesta mycket små. Materialet fast i konsistensen, synostoserna knappast synliga, vafor obliterationen sannolikt avslutats i bägge tabulae. Glabellardel av säkert mannlig typ. Ett underkäksfragment med alveoler. Determination: Vuxen, man i sina basta år, säkert ej över 50. Samlingen endast en liten del av hela skelettet." Ny beskrivelse etter revisjon: Brente bein av menneske, vekt: 143,4 g.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Vekt: 200 g gram.Datering: 1-550 E.KR.
Va) Leirkar (spannformet ) av kleber/leire/jern , var. konveks karvegg. Antall fragmenter: 25 "En del stykker av et spannformet leirkar av tynt gods med rester av jernbånd og hank av form omtrent som Bøe, 1. c. fig. 307. Karet har vært dekorert med et flatedekkende mønster, en blanding av horisontale linjer, kamstempel og båndfletting, men stykkene er for små til en hel rekonstruksjon av mønsteret." Ny beskrivelse etter revisjon: Atten skår fra et tynnvegget, spannformet leirkar av mørk grått, kleberholdig gods, samt fire fragmenter av kantbeslag og tre fragmenter av hank av jern: (1) Blant skårene er det ett randskår, tre bunnskår og fjorten dekorerte skår. Randen er P-formet og karet virker å ha konveks karvegg, sannsynligvis et C-kar. Dekoren et tett og veksler mellom rette kamlinjer, buemønster eller flettbåndsdekor og skråstilte kamstempel, alt trukket med syvtannet kam. St. dekorerte skår, mål: 40 x 25 mm, godst: 3 mm. (2) Fire fragment av kantbeslag. To små fragmenter, br. 11-12 mm, stl. hhv. 31 og 24 mm. To større fragmenter har hver ett hankøre stående vertikalt på beslaget. Det minste av disse har stl: 38 mm og stbr: 23 mm. Det største har også rest av hank i hankøret, stl: 62 mm, stbr: 27 mm, hankfragm. stl: 9 mm. (3) Tre fragmenter av hank i form av en smal ten, br. 4-5 mm, stl. hhv. 30, 18 og 13 mm. Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 500-550 E.KR.
Vb) Leirkar (buket ) av keramikk . Antall: 7 . Antall fragmenter: 22 "Noen få stykker av et grovt, uornert kar. Stykkene er for små til at en kan si noe om formen." Ny beskrivelse etter revisjon: Tjueto skår fra minst sju ulike leirkar, flere av disse kjent fra andre kontekster i haugen: (1) To randskår fra to kar. Det ene er fra et tynnvegget og litt grovmagret, buket kar med lys rød utside og svart innside. Randen er litt fortykket og har spiss leppe. Sth: 22 mm, stbr: 17 mm, godst: 4 mm. Det andre skåret er litt mer tykkvegget og fra et buket kar med glatt, svart utside og innside. Randen er noe fortynnet. Sth: 20 mm, stbr: 21 mm, godst: 5 mm. (2) Tre hankskår fra to eller tre kar. Det ene hankskåret passer sammen med et hankskår under IX b, sth: 18 mm, stbr: 24 mm. (3) Lite, dekorert skår fra et svart, glittet kar med spor av linjedekor i kanten. Passer sammen med et løst, dekorert skår fra karet XII a. Sth: 10 mm, stbr: 18 mm, godst: 4 mm. (4) Lite, dekorert skår fra bukknekken av et tynnvegget, finere bordkar, sannsynligvis hankekaret I a. Dekor av dobbel linje øverst, enkel linje nederst og med skråstreker i feltet mellom de to nederste linjene. Sth: 13 mm, stbr: 16 mm, godst: 3 mm. (5) Ytterligere ni skår fra finere bordkar med svart, glitt eller brun utside, godst: 4-6 mm. (6) Fire små skår fra et kar med glatt, brun utside og innside og grå magring, godst: 5 mm. (7) To skår fra et tykkvegget kar med glatt innside av karakter muligens som det ruslemmete karet IX c. St. målbare godst: 8 mm.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 1-550 E.KR.
Vc) Beslag (båndformet ) av bronse . Antall fragmenter: 14 "En del sammenhørende stykker av et smalt bronsebånd, sannsynligvis et beslag. Stykkene er svakt konkave på yttersiden og plane på innsiden, bredde omtrent 5 mm. Alle stykkene er krumme i lengderetningen. De har sannsynligvis omsluttet en oval gjenstand, muligens en beltestein." Ny beskrivelse etter revisjon: Fjorten sammenhørende fragmenter av et båndformet beslag av bronse. Fragmentene er krummet og har opprinnelig trolig dannet en sluttet, oval ring. St. fragment, stbr: 5 mm, kordel.: 29 mm.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 500-550 E.KR.
Vd) Remspenne (enkeltspenne ) av bronse/lær , var. D-formet spenneramme. Antall fragmenter: 13 "Remspenne av bronse av samme hovedgruppe som Birger Nerman: Die Völkerwanderungszeit Gotlands, fig. 495, men omtrent dobbelt så stor som denne. Den avviker også ved at bare forkanten er buet, mens resten av rammen er firkantet. Rammen er 2,9 cm bred og 2,1 cm lang. Rembeslaget er litt skadet, største lengde 2,5 cm, største bredde 2,7 cm. Spissen av tornen er brukket. På undersiden av rembeslaget sitter rester av lærremmen. (Møllerop, SMÅ 1953, fig. 2.)" Ny beskrivelse etter revisjon: Remspenne av bronse, en enkeltspenne med D-formet spenneramme av form som Die Völkerwanderungszeit Gotlands fig. 495. Det brede tverrstykket er konveks og har midt på en nedsenket fure for tornen. Tornen er bøyd rundt akselen og tornens ytterspiss er avbrutt og mangler. Remspenne, mål: 30 x 22 mm. Rundt akselen er det bevart deler av et ombøyd, rektangulært festebeslag av bronse med rester av lærreimen mellom. Beslag, mål: 24 x 13 mm. Over halvparten av festebeslaget foreligger nå løst i form av ti små bronsefragmenter og to lærfragmenter.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 500-550 E.KR.
Ve) Slagg av slagg . Antall: 2 . "Et lite stykke jernslagg." Ny beskrivelse etter revisjon: To biter slagg eller jernfragmenter, vekt: 3,4 g.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 500-550 E.KR.
(Vf) Bein (brent ) av bein , var. menneske. "Ca. 100 gr., 0,1 liter rent grå fragment, mestadels under 3 cms längd (øvre lag). Ett fåtal kalottdelar, ganska små ock med tydligen knappast igångsatt synostos. Liten bit av inneröra. Fragmenten antyda att individen lidit av kalkbrist. Determination: Vuxen."Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Vekt: 100 g gram.Datering: 500-550 E.KR.
(Vg) Bein (brent ) av bein , var. menneske. "Ca. 150 gr., 0,1 liter fragment av exakt samma typ som foregående (nedre lag). De omkring 20 kalottdelarna bevisa att benen i bägge lagren komma från samma individ. Determination: Den samma individen som i ovre lagret, könsbedömning omöjlig."Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Vekt: 150 g gram.Datering: 500-550 E.KR.
VI(a) Leirkar (buket ) av keramikk . Antall fragmenter: 243 "En mengde skår av et stort leirkar av 1,3-1,4 cm tykt gods, grovt og dårlig brent med rødbrun overflate. Etter krumningen i de bevarte stykker å dømme må karet ha hatt et tverrmål på omkring 35 cm. Det er ikke mulig å si noe om karets høyde." Ny beskrivelse etter revisjon: Tohundre og førtitre skår fra et stort, tykkvegget og grovmagret, buket kar med rødbrun utside, grå magring og svart innside. Ni randskår, ti skår fra overgangen buk/bunn, samt flere større sammenlimte bukstykker. Randen er fortynnet og har flat overkant. Overgangen mellom hals og buk er markert ved større godst. på buk. Halsen og øvre del av buken er avrundet, overgangen mot bunnen har en vinkel på omtrent 45 grader. Bunn diam. ca. 190 mm, rand diam. større enn dette. St. bunnstykke, sth: 54 mm, stbr: 110 mm, godst: 11 mm, st. korn: 5 mm.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 35 cm. Datering: 400-550 E.KR.
VII) Leirkar (hankekar ) av keramikk , var. R364. Antall: 3 . Antall fragmenter: 70 "En del stykker av et lite, uornert og buket kar av grovt dårlig, brent gods av form omtrent som Bøe, 1. c. fig. 254. Omtrent 1/4 av karet er bevart og det er således ikke mulig å si om det har hatt hank. Høyden har neppe vært mer enn omkring 10 cm. Bunnens tverrmål har vært omkring 6 cm, mens for lite av karet er bevart til at en kan si noe om tverrmål ved største bukvidde." Ny beskrivelse etter revisjon: Sytti skår fra minst tre leirkar: (1) Fem randskår fra tre kar. Det ene er fra et tykkvegget, buket kar med glatt, svart magring. Randen er ikke fortykket og overkanten avrundet mot utsiden. Sth: 29 mm, stbr: 39 mm, godst: 8 mm. Et mindre skår med ufullstendig overkant er fra et tykkvegget, buket kar med glatt svart utside og lys grå innside. Randen er trolig fortynnet. Sth: 23 mm, stbr: 20 mm, godst: 9 mm. Tre randskår er fra et noe mer tynnvegget og litt grovmagret, buket kar med glatt, svart gods og rødgrå magring. Randen er fortykket med avrundet overkant og spiss leppe. Mulig dekor av triangulært inntrykk like under randen. St. skår sth: 30 mm, stbr: 32 mm, godst: 7 mm, st. korn: 4 mm. (2) To dekorerte skår fra et buket kar av glatt, svart gods, sannsynligvis det samme som sistnevnte randskår. Dekoren er av triangulære inntrykk og virker å være fra halsen. St. skår sth: 41 mm, stbr: 37 mm, godst: 7 mm. (3) Et stort bunnstykke av tolv sammenlimte skår, godset varierer fra glatt, svart til rødlig. Karets buk er nokså vid og den er avrundet i alle fall i nedre del. Bunnen har derimot nokså liten diameter. Det er mulig at bunnstykket hører til samme kar som de dekorerte skårene og tre av randskårene, og i så fall er det snakk om et hankekar R364 med dekor på halsen. Bunnstykke, sth: 56 mm, stbr: 152 mm, godst: 6-7 mm.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 10 cm. Diam: 0 cm. Datering: 400-550 E.KR.
VIIIa) Tetningskitt av tjære . "En del stykker av trekarkitt til lindebarkkar. Sammenføyningen mellom bunn og vegg har vært som Fornvännen 1939, John Granlund: Hartstätningar under äldre järnåldern, s. 271, fig. 15. Kittstykkene som har dekket den loddrette sømmen viser derimot at karet har vært sydd sammen med en ganske eiendommelig form for kastesting (se fig. 3)." Ny beskrivelse etter revisjon: Trekarkitt av tjære i samsvar med beskrivelsen, vekt: 13,4 g.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 500 F.KR.-100 E.KR.
VIIIb) Leirkar av keramikk . Gjenstandsdel: skår Antall fragmenter: 1 "Lite uornert leirkarstykke." Ny beskrivelse etter revisjon: Lite skår fra et tykkvegget leirkar, bare innsiden bevart. Innsiden er litt ru og rødbrun, magringen er grå. Mål: 16 x 15 mm, stt: 7 mm.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 500 F.KR.-100 E.KR.
VIIIc) Jernfragment (ten ) av jern . Antall: 2 . Antall fragmenter: 2 "Jernstykke, 2 cm langt. Del av hank?" Ny beskrivelse etter revisjon: To små fragmenter av jerntener, den ene med et stykke bein fastrustet, den andre noe krummet i enden muligens fra smelting. Stl. hhv. 18 og 19 mm.Mål: Stl: 2 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 500 F.KR.-100 E.KR.
VIIId) Bein (brent ) av bein , var. menneske. "Større samling brente bein, blandet med kull. Ca. 450 gr., 0,7 liter, kolblandade, mörkt gråbruna fragment, bland vilka märkas ett stort stycke av en distal femurepifys. Typen i övrigt som fragmenten i grav 2 og 3. Omkring 15 kalottdelar uten påborjad sutursammanvåxning. Ett petromastoidben. Några tandrötter med vida kanaler samt en av en mjölktand. Determination: Samlingen innehåller en ung individ , eftersom mjølktandsuppsättningen icke fällts vid dödstilfället. Ålderen torde ha varit omkring 10 a 12 år. En bit obränt djurben (svin?) ligger bland de brända benen." Ny beskrivelse etter revisjon: Brente bein av menneske samt ubrent bein av gris, vekt: 274,9 g.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Vekt: 450 g gram.Datering: 500 F.KR.-100 E.KR.
IXa) Spenne (kraftig profilert fibula ) av bronse , var. A IV ser. 2. Antall: 2 . Antall fragmenter: 11 "To fragmentariske spenner av bronse av hovedtypen Almgren: Nordeuropäische Fibelformen, fig. 77-80 og nærmest som Shetelig: Vestlandske Graver fra jernalderen, fig. 114-115 (2). Spiral og nålefester er bare delvis bevart, mens nålen mangler helt. Største lengde på den best bevarte spenne er 5 cm (fig. 4)." Ny beskrivelse etter revisjon: Elleve fragmenter av to spenner av bronse av typen kraftig profilert fibula, A IV ser. 2: (1) Tre sammenpassende fragmenter av det meste av selve spennen med tre kammer (avb. Møllerop 1953, fig. 4). Bøyletenen har mellom hodekammen og den største midtkammen et rundt tverrsnitt, og mellom midtkammen og fotkammen et avrundet triangulært tverrsnitt. Langs kanten av kammenes overside går en dekorfure. Ved hodet er deler av nålefestet bevart og foten avsluttes med en knopp. På undersiden er øvre del av håleholderen bevart og har dekor av to skråstilte dobbeltlinjer i kryss. Midtkammen har på undersiden en fure som nålen har passert. Stl: 50 mm. (2) To fragmenter av ytterligere en spenne som ligner, men er mindre og muligens av en annen type. Partiene rundt hodekam og sannsynligvis midtkam delvis bevart. Ved hodet er det rest av nålefeste og nålespiral, ved midtknappen er det rest av bøyletenen mot foten. Det er mulig hele bøyletenen har hatt avrundet triangulært tverrsnitt. Kammene har omløpende dekor i kanten av en opphøyet vulst med furer på hver side. Fragmentene har stl. hhv. 16 mm og 15 mm. (3) Fem fragmenter av sannsynligvis to avlange nålespiraler. To av fragmentene er irrhvite, de tre andre irrgrønne i fargen. (4) Det foreligger videre et lite, flatt fragment av bronse som muligens er fra en av spennene. Denne ble funnet med skår under IXb.Mål: Stl: 5 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 1-100 E.KR.
IXb) Leirkar av keramikk , var. finere bordkar. Antall: 4 . Antall fragmenter: 123 "En del mindre stykker av et leirkar, sannsynligvis av jydsk type. Bukovergangen har vært skarp og randen svakt utbrettet. Mellom bukovergang og rand har karet vært dekorert med et trelinjet mønster; på enkelte stykker dog to linjer med hulkile mellom. Sannsynligvis meanderdekorasjon med hulkilefeltene som de loddrette stykker. Godset er fast og godt brent med blank sortglattet overflate." Ny beskrivelse etter revisjon: Etthundre og tjuetre skår fra tre eller fire leirkar, to av disse kjent fra andre kontekster i haugen: (1) Fire randskår og tjuetre dekorerte skår som trolig stammer fra samme kar, et finere bordkar. Karet er relativt finmagret og tynnvegget, med svart, glittet gods og ruere, grå innside. De små randskårene er noe fortynnet. Dekor på buken, og trolig også halsen av buede, doble- og tredoble, enkelttrukne linjer. St. dekorerte skår, sth: 27 mm, stbr: 31 mm, godst: 5 mm. Det foreligger i tillegg to dekorerte skår som kan stamme fra dette karet eller neste kar. (2) Fire randskår, fire dekorerte skår og ett bunnskår som trolig stammer fra ett og samme kar, et finere bordkar noe mer tykkvegget enn foregående. Randen er noe fortynnet. Dekor, sannsynligvis på buken, av horisontal kamlinje trukket av kam med en linje på hver side av en hulkile. St. dekorerte skår, sth: 29 mm, stbr: 33 mm, godst: 6 mm. (3) Fire hankskår fra minst to kar. Det ene hankskåret passer sammen med et under Vb. (4) To små, dekorerte skår fra karet XII a.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 1-550 E.KR.
IXc) Leirkar (buket ) av keramikk . Antall: 2 . Antall fragmenter: 181 "En mengde større og mindre skår av to uornerte leirkar. Det ene er av hovedtypen Bøe, l. c. fig. 3. Størsteparten av overflaten er dekket av ruslemming, mens halspartiet er glatt. De bevarte stykkene er for små til at karet kan settes sammen. Godset er grått og fast med svak gul- og rødbrent overflate. Det andre karet er av en mer buket type, sannsynligvis omtrent som Bøe, l. c. fig. 4. Både øvre og nedre hankefeste er bevart. Hanken har vært omtrent 2,5 cm bred og båndformet. Godset er grålig med kraftig rødbrent overflate. Karet har vært ruslemmet fra nedre hankefeste til karbunn." Ny beskrivelse etter revisjon: Etthundre og åttien skår fra ett eller to store tykkveggete og grovmagrete, bukede leirkar, herunder to hankskår og fire skår fra overgangen buk/bunn. Karene har hatt glatt halsparti og ruslemmet buk med rødlig utside, grå magring og mørk grå innside. Øvre og nedre del av festet til en båndformet hank er bevart. St. hankskår, sth: 59 mm, stbr: 50 mm, godst: 6 mm, st. korn: 3 mm.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 1-100 E.KR.
IXd) Bein (brent ) av bein , var. menneske. "Større samling brente bein oppblandet med kull. Ca. 850 gr., efter sållning endast 150 gr., 0,2 liter sotbemängda, vitgrå fragment, mestadels under 1,5 cms längd. Ett fåtal kalottdelar med i tabula interna påbörjad sammanväxning. Två små fragment av petromastoidben. Determination: De föga representativa skelettdelarna utgöra endast en liten del av skelettet, i huvudsak extremitetfragment, av en vuxen individ under medelålder. En svanskota av et storre däggdjur (häst eller nödkreatur). Könsbedömning svår. Man?" Ny beskrivelse etter revisjon: Brente bein av menneske og hest/ku, vekt: 244,6 g.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Vekt: 150 g gram.Datering: 1-100 E.KR.
X(a) Bein (brent ) av bein , var. menneske. "Mindre samling brente bein, blandet med kull. Ca. 120 gr., 0,1 liter, gråbruna, max. 4 cm långa fragment. Ett tiotal smådelar av skalltaket med i tabula interna nyligen ansatt synostos. Skallfragment massiva. Determination: Endast en liten fraktion av det brända skelettet. Har tillhört en vuxen individ under medelålder. Man?" Ny beskrivelse etter revisjon: Brente bein av menneske, vekt: 73,9 g.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Vekt: 120 g gram.Datering: 400-550 E.KR.
XI(a) Bein (brent ) av bein , var. menneske. "Mindre samling rensede brente bein. Ca. 130 gr., 0,1 liter ljust gråbruna fragment, mestadels under 1,5 cms längd. Ett tjugotal små kalottdelar med i båda tabulae avslutad synostos, eller i det närmasta avslutad. Maximala tjockleken av kalottväggen 5,1 mm. Determination: Endast en liten del av hela skelettet representerad i samlingen, som kommer från en vuxen individ i eller något över medelålderen. Kvinna?" Ny beskrivelse etter revisjon: Brente bein av menneske, vekt: 76,8 g.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Vekt: 130 g gram.Datering: 400-550 E.KR.
XIIa) Leirkar (buket ) av keramikk/gips , var. stor vase. Antall fragmenter: 328 "Stort kuleformet leirkar av form nærmest som S. Muller: Oldtidens Kunst, Jernalderen, fig. 68, halsen dog noe lengre enn på typeeksemplaret. Karet er dekorert i en helt regelmessig firedobbel trappemeander bestående av et firelinjers bånd med skråskravert felt mellom; to linjer på hver side av det skraverte felt. Dekorasjonen begynner et stykke nedenfor halsovergangen og slutter litt nedenfor største bukvidde. Godset er grålig og godt brent med blank sortglattet overflate. Karets høyde 29,8 cm, tverrmål ved bunn 10,5 cm, ved største bukvidde 30,4 cm, ved halsen 10,6 cm og ved åpningen 11,8 cm, alt ytre mål (fig. 5)." Ny beskrivelse etter revisjon: Stort buket kar med konveks buk og høy, smal hals, som Norling-Christensens Stor vase, type 1, gruppe A (sl. Norling-Christensen, Pl. 4, nr. 13). Karet er litt tykkvegget og har svart, glittet gods. Randen er utbøyd og litt fortykket med flat overkant. Karet er ‘rekonstruert’ med gips og med mange skår fra omtrent halvparten av karet. Dekor og mål i samsvar med beskrivelsen. Det foreligger løst trehundre og tjueåtte skår, herunder tjueåtte dekorerte og to små randskår.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 100-150 E.KR.
XIIb) Bein (brent ) av bein , var. menneske. "Større samling rensede brente bein. Ca. 750 gr., 1,3 liter, ljust gråbruna fragment , vålforbrända. En del upp till 5 cm långa, flertalet under 1 cm. Omkring 30 kalottdelar, där synostosen passerat tabula interna och går fram idiploe. Øgonbrynsbåge av närmast mannlig typ. Ett helt petromastoidben. Kalottväggens maximala tjocklek ligger over 6 mm, humerus diafystjocklek över 3 mm, femurs ca. 6,4 samt radius ca. 1,8. Materialet är fast. Determination: Vuxen individ, under medelålder, sannolikt man." Ny beskrivelse etter revisjon: Brente bein av menneske, vekt: 575,7 g.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Vekt: 750 g gram.Datering: 100-150 E.KR.
XIII) Bein (brent ) av bein , var. menneske/pattedyr. "Mindre samling brente bein blandet med kullrester. Några små, vitgrå brända fragment dels sannolikt av mänsklikt extremitetsben, dels av epifys av ett djurben (får?). Ej närmare bestämbart." Ny beskrivelse etter revisjon: Brente bein av menneske og sau, vekt: 4,4 g.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 100-500 E.KR.
XIV) Bein (brent ) av bein , var. menneske. "Mindre samling brente bein blandet med kullrester. Ett fåtal små gråbruna fragment, mest från kranietaket. Dessa ben äro alla av människa, närmare beståmt av ett nyfött barn." Ny beskrivelse etter revisjon: Brente bein av menneske, vekt: 2,2 g.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 100-500 E.KR.
XVa) Ten av bronse . Antall fragmenter: 3 "Tre stykker av tynn bronseten, 4 mm tykk og bøyd i lengderetningen slik at stykkene tilsammen nærmest får hesteskoform. Samlet lengde omkring 10 cm." I samsvar med beskrivelsen.Mål: Stl: 10 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0,4 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 1-550 E.KR.
XVb) Leirkar (buket ) av keramikk . Antall: 2 . Gjenstandsdel: rand Antall fragmenter: 2 "To uornerte leirkarskår, det ene randskår med en kraftig markert, nesten rettvinklet bueovergang bare 2,6 cm fra randen. Godset er gråsort, men fast og godt brent." Ny beskrivelse etter revisjon: To skår fra ett eller to leirkar. Det ene er et bukskår med svart, glittet utside, grå magring og ikke bevart utside. Det andre er et randskår fra et nokså tynnvegget kar av middels grov magring med glatt, svart gods, nå sekundærbrent og nå med delvis grålig overflate. Randpartiet er ret og randen litt fortynnet med avrundet overkant. Kort under randen er det en fortykket, spisset bukknekk. Sth: 44 mm, stbr: 43 mm, godst: 5 mm.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 1-550 E.KR.
XVc) Leirkar (buket ) av keramikk . Gjenstandsdel: skår Antall fragmenter: 1 "Et lite uornert leirkarskår av gråsort gods med en forholdsvis skarpt markert bukovergang." Ny beskrivelse etter revisjon: Skår av overgangen hals/buk fra et litt tykkvegget og finmagret, buket kar med glatt, svart utside og glatt, brun innside. Bukknekken er skarp. Muligens del av samme kar som det udekorerte skåret under b. Sth: 24 mm, stbr: 27 mm, godst: 6 mm.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 1-550 E.KR.
IV(b) Trekullprøve av trekull . Trekullprøve, vekt: 0,2 g.Datering: 1-550 E.KR.
VI(b) Trekullprøve av trekull . Trekullprøve, vekt: 0,3 g.Datering: 400-550 E.KR.
VIII(e) Trekullprøve av trekull . Trekullprøve, vekt: 9,9 g.Datering: 500 F.KR.-100 E.KR.
IX(e) Trekullprøve av trekull . Trekullprøve, vekt: 4,5 g.Datering: 1-100 E.KR.
IX(f) Neverkar av never . Fragmenter av never, muligens fra et sydd neverkar. Vekt: 2,3 g.Datering: 1-550 E.KR.
IX(g) Leirkar (spannformet ) av kleber/leire . Gjenstandsdel: skår Antall fragmenter: 3 Tre små, dekorerte skår fra et tynnvegget, spannformet leirkar av kleberholdig gods med mørk grå utside og lys grå innside. På det største skåret går en kamlinje rettvinklet ut fra en annen, og ene kamlinjen er trukket av kam med minst seks tenner. Mål: 14 x 19 mm, godst: 4 mm. Sannsynligvis fra samme kar som Vb.Datering: 350-550 E.KR.
IX(h) Slagg av slagg . En liten bit jernslagg av samme karakter som slagget under XII (d). Vekt: 0,1 g.Datering: 1-550 E.KR.
IX(i) Jernfragment av jern/bein . Et lite jernfragment, fastrustet til et brent bein. Mål: 22 x 12 mm.Datering: 1-550 E.KR.
X(b) Trekullprøve av trekull . Trekullprøve, vekt: 0,1 g.Datering: 400-550 E.KR.
X(c) Leirkar av keramikk , var. finere bordkar. Gjenstandsdel: skår Antall fragmenter: 5 Fem små skår fra utsiden av et leirkar med svart, glittet utside, herunder to skår med bevart linjedekor. Sannsynligvis et finere bordkar. St. dekorerte skår, sth: 9 mm, stbr: 18 mm.Datering: 1-550 E.KR.
XI(b) Trekullprøve av trekull . Trekullprøve, vekt: 1,7 g.Datering: 400-550 E.KR.
XI(c) Bronsefragment av bronse . Antall fragmenter: 1 Lite, smeltet bronsefragment, stm: 3 mm.Datering: 400-550 E.KR.
(XVIa) Leirkar (buket ) av keramikk . Gjenstandsdel: skår Antall fragmenter: 194 Etthundre og nittifire avskallinger av leirkar. Funnet i eske merket II/III, og stammer da sannsynligvis fra samme kar som IIa/IIIa.Datering: 1-550 E.KR.
(XVIb) Bein (brent ) av bein . Brente bein, vekt: 25,6 g. Fra eske merket II/III.Datering: 1-550 E.KR.
(XVIc) Trekullprøve av trekull . Trekullprøve, vekt: 3,6 g. Fra eske merket II/III.Datering: 1-550 E.KR.
XII(c) Trekullprøve av trekull . Trekullprøve, vekt: 1,4 g.Datering: 100-150 E.KR.
XII(d) Slagg av slagg/bein . En pose med småbiter av jernslagg, samt enkelte bein fastrustet til slagget. Vekt: 10,5 g.Datering: 100-150 E.KR.
(If) Leirkar (spannformet ) av leire/kleber . Antall fragmenter: 1 Lite skår fra overgangen bunn/buk fra et spannformet leirkar av kleberholdig gods. Sth: 10 mm, stbr: 20 mm, godst: 4 mm. Sannsynligvis fra samme kar som Vb.Datering: 350-550 E.KR.
Funnomstendighet: faglig utgravning. I-XV. Flere gravfunn fra eldre jernalder fra en og samme haug på Store Salte (gn. 33,3), Orre s. Klepp p. Om dette funn se Odmund Møllerops artikkel i denne Årbok: En gravhaug på Salte i Klepp. /Ved revisjonen i 2016 er det foreslått at det i gravhaugen var spor av færre begravelser enn det ble antatt ved utgravningen, sannsynligvis maks fem begravelser. Dette er dels påvist gjennom funn av sammenpassende skår i ulike kontekster, dels av resultatene fra den osteologiske analysen. Den primære begravelsen fra eldre romertid er trolig representert ved IX og XII, osteologisk bestemt som en voksen mann. Denne begravelsen ble skadet ved anleggelse av folkevandringstidsgraven V, der vasen under XII kan ha blitt flyttet til siden. Til graven V hører også hankekaret I fra utkanten av haugen, og osteologisk er graven antatt å tilhøre et voksent individ. Ut fra den osteologiske analysen er det videre to eller tre relativt sikre sekundærgraver. Den ene er beinsamlingen XIV fra et nyfødt barn, den andre er beinsamlingen VIII fra en ungdom. Den tredje er II/III, og trolig også XI og XVI, som er bein fra et voksent individ, muligens en kvinne. Det er en viss mulighet for at sistnevnte beinsamlinger kan relateres til sentralgraven fra folkevandringstid. Beinsamlingene IV, X og XIII, leirkarskårene VI og VII, samt løsfunnene XV, kan godt tilhøre en eller flere av de nevnte begravelsene. Haugen var ellers omrotet fra skattegravning og moderne forstyrrelser. To skår av det spannformete karet S 7962 V a (4,2 g) tatt ut til destruktiv analyse for SALS v. Siv Kristoffersen og Udo Zimmerman. Prøven er fotodokumentert og det foreligger report av analyse med prøvenr. R36./
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32 N: 6512469 Ø: 303778
LokalitetsID: 44375
Funnet av: Odmund Møllerop,
Funnår: 1953 .
Referanselitteratur: Stout, A.: 1986 The finer handled vessels of western Norway's Early Iron Age. Arkeologiske Skrifter, Historisk Museum no. 3, s. 7-85Kristoffersen, S. og Magnus, B.: 2010 Spannformete kar. Utvikling og variasjon. AmS-Varia 50.Nerman, B.: 1935 Die Völkerwanderungszeit Gotlands. Archäologische Monographien: 21. Verlag der Akademie.Almgren, O.: 1897 Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte: mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussichen Formen. Uppsala universitet.Norling-Christensen, H.: 1954 Katalog over Ældre romersk jernalders grave i Århus amt. Nordiske Fortidsminder IV:2.
Katalogisert av: Jan Petersen.