Arkeologisk museum, Stavanger

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

930
Trekar av tre. Funnet i VOLL, gnr. 76. No. 927-938 ere fundne i et nedstyrtet stort Gravkammer på en 'Plads' under Gården Vold, Hå pgd. Mannsgrav, sanns. ubrent, med våpen.