Arkeologisk museum, Stavanger

Sammendrag

(autogenerert fra databasen)

S9457
a-e
depotfunn.offerfunn/myrfunn fra eldre jernalder/folkevandringstid STAVANGER K., ROGALAND:

a) Trekar (bøtte ) av tre , var. lagget. Lagget sylindrisk trespann av furu, bestående av atten staver, gjennomsnittlig 27 cm h, 0,5 cm t. og fra 3-5,5 cm br., «gråtestaven» 0,5 cm br. Fire av stavene er parvis skrått tilskåret og danner to spisse oppskytende hankefester, med to sidestilte festehull, 11 cm br., opptil 2,5 cm h. På de nærmeste stavene er randen avtrappet. Randen markeres med to følgelinjer til kanten. Bunnen er i et stykke innfalset ca. 1 cm over stavenes underkant, ornert med konsentriske linjebunter nær sentrum og falsen. Stavene holdes sammen av fire vidjegjorder av selje ? tatt fra rotdelen av kvisten, slik at den ene enden har en knopplignende avslutning som den andre enden er lagt rundt og tvunnet rundt sin egen part.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 400-550 E.KR.
b) Plate (rektangulær ) av tre . Rektangulær treplate til ukjent bruk, med svakt utvidete og avrundede ender med festehull i hver ende. 10 cm l, 1 cm br.Mål: Stl: 10 cm. Stb: 1 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 400-550 E.KR.
c) Horn av horn/organisk materiale . "Kjegleformet gjenstand av horn fra klovdyr, til ukjent bruk. Formen er naturgitt, ganske svakt krummet i lengderetningen og rett avskåret i begge ender. I den bredeste er åtte små hull langs kanten. Litt smørrester i hornet. 8,7 cm l. fra 5,5-3,5 cm br." I samsvar med beskrivelsen.Mål: Stl: 8,7 cm. Stb: 5,5 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 400-550 E.KR.
d) Trekar (øse ) av tre , var. m. hank. Hankeøse av bjørk, tilnærmet oval m/rette karvegger og bunn, både utvendig og innvendig. Hanken har rektangulært flatt tverrsnitt i øsens lengderetning, To rektangulære flate avtrykk i bunnen, med hanken 30 cm l. over munningen, 6 cm h. utvendig målt.Mål: Stl: 30 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 6 cm. Diam: 0 cm. Datering: 400-550 E.KR.
e) Myrsmør av organisk materiale . Antall: 3 . 980 g. smør, i tre stkr., med avtrykk av tenner til smågnagere og med stråavtrykk. /Radiologisk datering: BP 1500 +/- 40, 495+/- 65 calAD (T-4015). OxCal 3 gir kalibrert alder 535-620 AD./Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Vekt: 980 g gram.Datering: 430-560 e.Kr.
Funnomstendighet: tilfeldig fremkommet myr. Myrfunn fra Madla, gnr. 38, Stavanger. Funnet i 1917 og er tidligere publisert i SMÅ 1917, s. 9, DKNVSF b 1, nr. 61 (1928) og i «Fra haug ok Heidni» 1969, nr. 2
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32 N: 6538561 Ø: 308380
INNBERETNING/litteratur: Fredriksen, Guro, 01.01.1982, Forhistorisk smør fra Madla. Frá Haug ok heidni, 1982, nr. 4, s. 99-102
Funnår: 1969 .
Katalogisert av: Jenny-Rita Næss.