Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

88.
Spydspids af jern. Beskadiget langs bladets egge og paa falen, hvis nedre del er borte. Bladet noksaa slankt. Øverst paa falen sidder en kobberring af 4 mm. bredde, prydet med fordybede skraa streger. Partiet nedenfor ringen har snoet karakter. Det var oprindelig afsluttet med en lignende ring som den bevarede , og er 2,2 cm. langt. Nuværende længde 18,8 cm., bladets bredde 2,2 cm.
F. paa tomten for jernbanens nye maskinværksted i Oslo.
(19903).