Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)


128.
Vevskje av jern fra eldre jernalder, aldeles som R. 150, bare at bladet er helt flatt uten rygning. Tangen er noget forbøiet, ellers hel og godt bevart. Lengde 18,9 cm.
Funnet 1/2 m. dypt i en røis på Kluke u., Øistad, Hov s., S. Land pgd., Opland. Innbragt av konservator Engelstad.
(24294).