Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

33570.
Kraftig kljåstein av kleber med firsidig form og tverrsnitt. St.lengde 15,2 cm, br. over hullet 7,1 cm, st.br. nedre kant 12 cm.
Funnet i 1930-årene sammen med en annen mindre stein av samme type som nå er tapt. Funnstedet ligger 225 m SSV for driftsbygningen på Elstad (gnr.15, bnr.8), Eidsvoll s. og pgd., Akershus, og 200 m VSV for Elstadkrysset mellom R 177 og 181. (Avmerket på flykart 3740 D20.X3). Gave fra finneren Ingeborg Elstad, Eidsvoll.