Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

3727.
En Runesten, flad Helle, regelmæssig firkantet undtagen paa den ene Side, der er skjæv. Længde i Gjennemsnit 27", Bredde 18", Tykkelse 5 - 6" Runerne, 6 i Tallet med en Ordadskillelse efter den anden Rune, staa langsefter paa Stenen og kunne alle med Sikkerhed læses. De høre til det ældre Alfabet. Indskriften synes at være ufuldstændig baade i Begyndelsen og Slutningen.
Funden i 1852 liggende i den
Gravhaug paa Gaarden Tornstad i Vanse Pgd., Lister og Mandals Amt, hvorfra No. 1827 og 1828 hidrøre.