Kulturhistorisk museum, Oslo

Sammendrag

(autogenerert fra databasen)

C55000
/59a-499
gravfunn fra vikingtid fra OSEBERGHAUGEN av JARLSBERG HOVEDGÅRD (161/2), TØNSBERG K., VESTFOLD OG TELEMARK.

59a) fottøy av skinn Gjenstandsdel: Såle (1904 no.57) Skosaale av dobbeltlagt, fint skind. Bestaar av to saaler som er spidse i begge ender, smale, fine, sydd sammen i kantene. Længden ca. 16 cm., bredden paa det bredeste ca. 8 cm. Desuten et par smale skindstrimler, hvorav en tyk, smal har tydelige merker efter nagler. Smurt med tran. Fundet i indbrudslaget. Paa Sheteligs originalplan bl. 5 er skosaalen indlagt med feilagtig no. 47 ist. f. no. 57. Det fremgaar imidlertid med sikkerhet av bl. 6, fig. Ø., at det skal være 57.Revisjon 2007-9. Pakket 27.11.2007.
59b) båt av tre Gjenstandsdel: Støtte for bite (1904 no. 61) Støtte for bite av ek, defekt, ornert med kantlinjer. Tilhører skibet og er anvendt i dette, hvorfor det ikke her katalogbeskrives. Fundet i indbrudslaget, se. bl. 6 lit. cc. Dagb. avskr. p. 101.(Skibet)
60a) 2 kurv av botanisk materiale Gjenstandsdel: bunn samt fragmenter (1904 no.58) En rund straafletning, samt nogen fragmenter av litt grovere kurvfletning. Det førstnævnte stke. er vel sandsynligvis bunden av en liten kurv el. lign. Det er nu defekt, har antagelig hat en diameter paa ca. 10 cm. De øvrige fragmenter er fra 9 cm. nedover. Fundet i indbrudslaget, se Sheteligs plan bl. 6, lit. e. Dagboksavskr. 93. Stykkene er kokt i alun. revisjon 2007-09. I utstilling.
60b) spade av tre (1904 no. 62) Spade av ek, litt defekt baade i skaft og blad, men udmerket vedlikeholdt. Længden er 79 cm. derav er skaftet 50 cm. Skaftet er bevaret i hele sin længde, men det er oventil noget fliset av, har rundt ovalt tversnit, ca. 3.5 cm. tykt. Bladet er ogsaa bevaret i hele længden, men litt avfliset i høire side, der mangler dog neppe meget i bredden, som maa ha været omtr. 13 cm. Bladet har en ret skaaret avsats for høire fot. Er fundet i indbrudslaget se Sheteligs plan, bl. 5-6 lit q. Dagb. avskr. s. 101. Kun indsat med kreosot.(Osebergsalen) Mål: L.: 79 cm, av dette skaft 50 cm. B. blad: ca. 13 cm. Revisjon 2007-09 1904 no. 62. Pakket 2008.
1) båt av tre Gjenstandsdel: Spant Antall fragmenter: 4 Fire stykker av et ekespant, hvorav to passer sammen. Er anvendt i skibet ved dets restaurering, og derfor ikke her katalogbeskrevet. Fundet av Rom 3-7 august 1903 og hører da til i indbrudslaget over gravkammeret. Tegnet 03 av O. Geelmyden.
2) båt av tre Gjenstandsdel: stavnprydelsens orm og stamme