Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

99.
Et meget stort Bidselmundbid af Jern med meget lange, stærkt krumme Sidestænger og dobbelt Led; Sidestængernes Længde 9" og Afstanden mellem dem (Milens Længde) 6 1/2". En kun 3 1/2" lang tveegget Pilespids af Jern med Fal. En liden, 4 1/2" lang Kastespydspids af Jern. En stor Spydspids af Jern hvoraf kun Falen og lidt af Bladet er levnet.
Fundne paa forskjellige Steder tæt ved Ruinerne af Hamar Domkirke; maaske alle fra Middelalderen, skjønt ialfald Pilespidsen efter sin Form kunde være fra hedensk Tid. 5548-5551.