Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)


8437.
En liden Kjedel af Messing med skaalformet Bund, ret Side og trekantede Ører, af samme Stykke som Karret selv. Ingen Rand; derimod en ubetydelig Indbøining af den Kant. Er temmelig tynd. Høide 12 cm., Tvermaal over Mundingen 20.5 cm. Noget bulet, ellers vel vedligeholdt. Var ved Optagelsen stærkt sodet. I den ligger to Stykker af et andet lignende Kar, af betydelig Størrelse, af hvilke det ene Stykke er en svær Hank med et lidet Stykke af Væggen. (M.A.) (79 +)

8438.
En 12.5 cm. lang Naal af Ben, rund nedentil, oventil udplattet med tiltagende Bredde, bredest oventil, hvor den er tvert afskaaret. I den Kant et Indhak, længere nede et Hul; midtefter den flade Del en Fin med aftagende Bredde nedad. Længde 12.3 cm. (M.A.) (75 +)

8439.
Redskab af Elgshorn, bestaaende af et fladt, afglattet Stykke af en Horntak af Form *. Øverst et rundt Hul; længere nede paa den ene Side Spor af to i Hornet indslaaede fine Jernstifter, den ene nedenfor den anden. Længde 11 cm., Bredde nederst 4.3 cm., Tykkelse 1 - 1.8 cm. Redskab til Garnbinding? (M.A.) (76 S. +)

8440.
Spydspids af Jern, i Form lig No. 2369 og 7636, men med mere skraatløbende Kanter nederst paa Bladet. Den har desuden 3 ophøiede Baand tæt ved hinanden rundtom strax nedenfor Bladet. Falen ei fuldstændigt sammensmedet. Længde 17.7 cm., Bladets Længde 8.3 cm. Beskadiget i Bladets ene Kant og nederst paa Falen. - Er renset efter dens Indkomst til Samlingen. (M.A.) (84 S.)

8441.
En liden Øse af Klebersten, med rund Skaal og skaft af firkantet Tversnit med stærkt aftagende Bredde. Skaalens ydre Tvermaal er 8.1 cm., Skaftets Længde 10.4 cm.; dets Bredde inde ved Skaalen 4.5 cm., i Enden 1.3 cm. Skaalens Dybde 2.1 cm. (M.A.) (80 +)

8442.
Kande med Laag af Messing, af Form som No. 180, men mindre smukt arbeidet ikke saa godt vedligeholdt og ikke fuldt saa stor samt uden Indskrift. Midt paa Laaget har der været paasat en Knop, som nu er borte, men hvis Tilstedeværelse skjønnes af det Hul, hvori den dertil hørende Nagle eller Stift har været nedstukket. Høide til Laagets Overkant 23 cm.; største Vidde over Bugen c. 20.5 cm. (M.A.) (79 +)
8437-8442
ere fundne ved Jernbanearbeide paa "Mindets" Grund i Oslo, i mere og mindre betydelig Dybde.