Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

11120.
Gravfunn fra vikingtiden fra Longva, Haram s og p, Sunnmøre, gnr. 8 bnr. 22.
a.
Sverd av jern som Petersen: Vikingesverd type C. Overhjaltet er som på fig. 58, men bare med den nedre linjedekorasjon på den ene siden; dette foreligger løst med en stump av tangen som ikke passer direkte til resten av tangen. Nedrehjaltet er som på fig. 57, men svakt kvelvet, uten rygging men i stedet med en tynn vulst langs midtlinjen på begge sider; nedrehjaltet har gått opp i sveisen og i den andre enden sitter fastrustet en stor stein. Bladet er enegget; små rester av sliren sitter fast i rusten; oddstykket foreligger løst, men aller ytterste odd mangler. Overhjatet er 8,9 cm breitt, 6 cm høgt. Underhjaltet 11 cm "breitt". Bladet er nå sammenlagt 65,5 cm langt, 6 cm breitt. Hovedfragmentet er fra oddbrotet til tangebrotet 72,5 cm langt.
b.
Øks av jern som Petersen: Vikingesverd fig. 33 type D, men med slakere nedre bue. Hel og vel bevart om enn noe overtrukket av rust. 17 cm lang, 12,1 cm brei over eggen.
c.
To pilespisser av jern, den ene som R 541, men med egghjørner langt framme og omtrent rette egglinjer. Tangen er rund, det ytterste mangler. Nå 9,8 cm lang. Den andre er som R 540 men med egghjørner lengre bak og med rund tange. Bladet knekket litt foran egghjørnene og tangens ytterste ende mangler. Nå sammenlagt 10,9 cm lang.
d.
Pennhammer av jern, svært innbakt i rust, men bestemmelsen synes sikker. En gjennomrustet stump av skaftet står i. 9,2 cm lang. I rusten sitter et flak gjennomrustet kyper.
e.
Kniv av jern, det meste av den breie, flate tangen og en stump av bladet. Bevart er også to gjennomrustete fragmenter av treskaftet. Jernfragmentet er nå 7,2 cm langt.
f.
Tre stykker av rund tein av jern, i alle fall de to synes å måtte høre sammen om enn ikke direkte. På den ene av disse sitter i enden en tynn jernring i et øye. Stykkene er 5,5, 4,1 (med ringen) og 4,7 cm lange.
g.
Tre ubestemmelige stykker jern eller rust, det ene synes å være et slags fot på en tynn vegg omtrent som på en middelaldersk trebeint gryte.
h.
Skiferbryne, bare en halvpart, som likevel har vært brukt i sin nåværende lengde. 18,5 cm langt
Framkommet ved Fetts graving i fk. nr. 2/36 (Førhistoriske minne på Sunnmøre, Haram prestegjeld s. 7). Haugen var bygd av stein og jord, de største steinene i nedre lag. Der var en liten kul i bakken som var bygd inn i haugen. På denne kulen var graven lagt som et trau i haugfyllen, 2 m langt omtrent NV-SO, omtrent 60 cm breitt. Botnen var hard jord. Sverdet lå langs sørsiden med hjaltet nær vestenden, knappen likevel inne i røysen 30 cm fra. Øksen lå oppe i den skrå nordsiden omtrent på midten. Mellom disse lå hammeren, kniven og brynet, mens jernet under f) og g) kom under sverdet. Plan og melding i arkivet. - Ved samme anledning ble -foruten haugen med nestfølgende nummer - haugene 50-52 utgravd. De var tomme.