Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

11272.
Gryte av kleberstein, som Shetelig: Kar av kleberstein, Oldt. II fig. 15, men forholdsvis videre, under munningen er et ca. 4 cm breitt, lett innsvinget bånd med en kraftigere, innrundet avsats og markert knekk mot buken. Munningsranden er tverrskåret, overflaten pent pusset og glatt, særlig på innsiden, som har et brunt belegg, sikkert av rustvatn. Sammenlimt av skår, et lite stykke ved randen mangler, ellers komplett. Diameter over munningen 22,5-23 cm, over bukknekken 24,5-24,8 cm, 12,5 cm høg. Fig. 12. Funnet høsten 1957Sævareid, Åkra s, Skånevik p, Hordaland, gnr. 86, bnr. 1, 10-15 tommer djupt i kolblandet jord i en grøft ca. 20 m, NNV for huset, der det skal ha vært en gammel
hustuft. Gave fra Erik E. Sævareid, Kyrping, ved Lavik
.