Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

12418

Overflatefunn fra Kobbervika på gården Sele, gnr. 16, bnr. 3, Sund, Hordaland. 1 splint av flint. Lokaliteten ligger ca. 125 m S for osen i Vika, ca. 15 m.o.h. på en flate i fjellknatten Ø for lok. 16
.