Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

12436
1 splint av flint.
Overflatefunn fra grusflekk på lok. 51, mellom Skjelevika, Sandhaug og Raudtjern, 10 m N for en Ø-V-gående bergknaus, ca. 20 m.o.h. på en gress- og lyngbevokst flate
.