Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13000
Steinalder
funn fra Dragøyfjorden, Hardangervidda, Eidfjord, Hordaland. Lok. 460. (kartblad 1415 I "Bjøreio", UTM-koordinat: 280 054)
.
/1
Flintsplint slått av slipt gjenstand. St. mål 9 mm.
/2
Flintavslag med konveks distalretusj. St. mål 12 mm.
/3
Oddparti av skiferspiss med rombisk tverrsnitt. Gråsort skifer. St. l. 33 mm, st. br. 9 mm.
/4
Fragmentarisk tange av skiferspiss. Lys grå skifer. St. l. 6 mm, st. br. 7 mm.
/5
Fire stykker gråsort skifer med slipning på en eller flere kanter. Alle stykker er spaltet. Kan ha vært skiferspisser. St. mål 33-19 mm.
/6
Sju avslag av flint. St. mål 19-11 mm.
/7
Ti splinter av flint.
/8
1349 avslag av splinter av gråsort skifer. Mesteparten er småfliser mindre enn 20 mm. Bare 56 stk. er større enn 50 mm, den lengste 120 mm
Funnet ved mindre prøvegravning på steinalderlokaliteten 460, på en morenekolle, ca. 400 m SØ for Dragøyfjordens N-ligste punkt. Det funnførende området på lokaliteten er antakelig mindre enn 25 m2 og ligger ut mot vannet på toppen av kollen. Funnet 1978 av Svein Indrelid.