Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13008
Steinalder
funn fra Tinnhølen, Hardangervidda, Eidfjord, Hordaland. Lok. 468 (Kartblad 1415 I "Bjoreio", UTM-koordinat: 320 818)

/1
Flintavslag med tilfeldig retusj. St. mål 27 mm.
/2
Et avslag av flint med cortex. St. mål 24 mm.
/3
En splint av flint
Funnet 23.7.1978 av Svein Indrelid utenfor N-enden av Dyratangen, ca. 50 m NNV for den landfaste delen av tangen på en liten holme som før reguleringen var en del av Dyratangen. Endel kokstein stikker frem fra den eroderte torvkanten. Her ble også avslagene funnet.