Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13019
Steinalder
funn fra Nordmannslågen, Hardangervidda, Eidfjord, Hordaland Lok. 524. (Kartblad 1415 II "Nordmannslågen". UTM-koordinat 153 736)

/1
En splint av flint.
Funnet av Svein Indrelid ved prøvestikk. Funnstedet er en koksteinslokalitet, ca. 150 m NNØ for Holsbu og 10-16 m fra vannkanten. Det koksteinførende området er 15 X 6 m, orientert N-S og ligger på en lav rygg, ca. 3 m over vannspeilet. Terrenget er noe tuet og stedvis fuktig. Det ble i området tatt ca. 20 prøvestikk, hvorav omtrent halvparten ga kokstein, men kun ett flint. Toppen av ryggen ble vardet opp med tre steiner.