Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13106
/1
Syv avslag, derav 1 av ryolitt, 4,7 cm. 2 mellom 2-3 cm, 1 av flint, 1 av rhyolitt. 4 mellom 1-2 cm, alle av flint.
/2
En splint av flint
Funnet på Kvalvåg, gnr. 20, bnr. 47, Austevoll, Hordaland av Inge Forland (Lok. 7).