Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13116
/1
Ett flintavslag med retusj, bruksspor. St. mål 3,8 cm.
/2
En flintflekke. L. 2-7 cm, br. 1 cm.
/3
Tre avslag av flint. 1 mellom 2 og 3 cm, 2 mellom 1 og 2 cm.
/4
En splint av flint
Funnet ca. 15 m.o.h. på Våge, gnr. 14, bnr. 1, Austevoll, Hordaland, av Bjørn A. Heimark (Lok. 17).