Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13478
/1
En flintkjerne.
/2
16 avslag, 15 flint, 1 bergkrystall.
/3
En flintsplint
Løsfunn fra oppgravde masser i området rundt lok. 1 og 2, Ågotnes, gnr. 27, bnr. 14, Fjell, Hordaland.