Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13493
/1
Et flekkefragment av flint.
/2
Et mikroflekkefragment av flint.
/3
Syv avslag, derav 5 flint, 1 bergkrystall, 1 kvarts.
/4
En flintsplint
Funnet på lok. 1, Skoge, gnr 50, Sund, Hordaland.