Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13517
Funn fra prøvestikksteinalderlokalitet på Kverno, gnr. 31, bnr. 1, Fitjar, Hordaland.
/1
To mikroflekkefragment av flint.
/2
En kjerne, flint.
/3
13 avslag, 1 ryolitt, 2 kvarts, 10 flint.
/4
En flintsplint.
/5
En flintknoll
Funnet i fem prøvestikk på den nordlige flaten.
/6
En kjerne av flint.
/7
Seks flintavslag
Funnet i fire prøvestikk på den søndre flaten. Lokaliteten ligger i flatt lende like SV for løen på gården. Området kan deles i to, en smal flate i N og en bredere flate i S på et 0,5-1 m lavere nivå.