Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13524
Funn fra prøvestikklok. 1, Flatøy, gnr. 1, bnr. 6, Meland Hordaland.
/1
Et mikroflekkefragment, flint.
/2
Fire avslag, 2 flint, 1 mylonitt, 1 kvarts.
/3
En flintsplintFunnet i prøvestikk 1.
/4
Et mikroflekkefragment, flint.
/5
11 avslag, 3 kvarts, 8 flint.
/6
Fire flintsplinterFunnet i prøvestikk 2.
Lokaliteten ligger ytterst på et nes på en liten flate ca. 15-16 m o.h. og ca. 300-350 m N for Manesvika. To av tre prøvestikk ga funn. (Rapport v/H. G. Resi).