Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13526
Funn fra prøvestikksteinalderlokalitet lok. 3, Flatøy (Midtmarka), Meland, Hordaland.
/1
To avslag, 1 flint, 1 kvarts.
/2
To splinter, 1 flint, 1 kvartsFunnet i prøvestikk 1.
/3
Et mikroflekkefragment, flint.
/4
To kvartsittavslag.
/5
En flintsplintFunnet i prøvestikk 2.
Lokaliteten ligger på en liten flate på høydedraget N for Manesvika ca. 50 m mot Ø-NØ og ca. 16-17 m o.h. To av tre prøvestikk var funnførende. De to funnførende prøvestikkene lå 3 m fra hverandre. Det tredje funntomme stikket lå 6 m Ø for stikk 1.