Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13528
Funn fra prøvestikksteinalderlokalitet 5, Flatøy (Midtmarka), Meland, Hordaland.
/1
Et mikroflekkefragment, flint.
/2
En bipolar kjerne, kvarts.
/3
15 avslag, 3 flint, 5 kvarts, 7 kvartsitt.
/4
To splinter, 1 bergkrystall, 1 kvartsFunnet i prøvestikk 1.
/5
Et flekkefragment, flint.
/6
En mikroflekke, flint.
/7
To plattformavslag, 1 flint, 1 kvartsitt.
/8
Seks avslag, 5 flint, 1 kvartsitt.
/9
En kvartsittsplint
Lokaliteten ligger på en liten terrasse 100-120 m fra strandlinja i vika nord for Manesvika, ca. 60-80 m Ø for lok. 2, ca. 12-13 m o.h. Av tre prøvestikk var to funnførende.