Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13529
Funn fra prøvestikksteinalderlokalitet 6, Flatøy (Midtmarka), gnr. 1, bnr. 6, Meland, Hordaland.
/1
En tangepil av flint, A-2 retusj på tangen, avrundet retusjert distalende.
/2
En flekke av flint.
/3
En mikroflekke av flint.
/4
To flintavslag.
/5
En flintsplint
Lokaliteten ligger på en liten flate 15-20 m N for og ca. 2 m høyere enn lokalitet 5, dvs. ca. 15-16 m o.h. Et prøvestikk ga funn.