Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13630
Funn fra steinalderlokalitet IKvitstein, gnr. 91, Radøy, Hordaland.
/1
Fire avslag, 2 flint, 2 kvarts.
/2
En kvartssplint. Funnet i prøvestikk 1.
/3
En flintsplint. Funnet i prøvestikk 2.
/4
To avslag, 1 flint, 1 kvarts. Funnet i prøvestikk 3
Funnet i forbindelse med registrering av ny kraftlinjetrasèâ Meland - Kartveit, på samme lokalitet som B 11524-B 11525 kommer fra. Sistnevnte er funn fra prøvestikk tatt av Egil Bakka. Lokaliteten ligger helt nord i et lite dalsøkk ca. 10-15 m o.h.(Innberetning v. Brit Solli 4.6.1986).