Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13631
Funn fra steinalderlokalitet IIKvitstein, gnr. 91, Radøy, Hordaland.
/1
Fem avslag, 3 flint (1 brent), 2 kvarts.
/2
En flintsplint. Funnet i prøvestikk 1.
/3
Et flintavslag. Funnet i prøvestikk 2.
/4
Sju avslag, 4 flint, 3 kvarts. Funnet i prøvestikk 3
Funnet i forbindelse med befaring av lok. I, B 13630. Lok. II ligger umiddelbart VSV for lok. I i samme høyde, ca. 10-15 m o.h. på en flate ca. (28 x 12) m stor. Et lite dalsøkk skiller de to lokalitetene. (Innberetning v. Heid Gjøstein Resi).