Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13811
/1
Seks avslag, 5 mylonitt, 1 flint.
/2
En mylonittsplint
Funnet i flere prøvestikklok. 2Straume, gnr. 93, mellom tomt 8 og 40 i hytteområdet, Radøy, Hordaland.