Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13883
Funn fra steinalderlokalitetet "Bergseide I", Berge, gnr. 61, bnr. 2, Bømlo, Hordaland.
/1
Fire avslag, 3 ryolitt, 1 flint.
/2
En ryolittsplint. Fra prøvestikk 1.
/3
En skraper med rett egg, flint.
/4
Et flekkefragment, flint.
/5
Fem avslag, 2 ryolitt, 3 flint.
/6
Fire splinter, 2 ryolitt, 2 flint
Lokaliteten ligger ca. 15 m o.h., 75 m VSV for det restaurerte kvernhuset, midt i stien. I prøvestikk 2 var det et flintavslag som ikke er kommet inn til museet. 7 andre stikk ga ikke funn. (Rapport i top. ark. v. T. J. Knutsen).