Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13887
Funn fra steinalderlokaliteten Lindal, Berge, gnr. 61, bnr. 3, Bømlo, Hordaland.
/1
Fire avslag, 2 flint, 1 ryolitt, 1 grønnstein. Funnet i prøvestikk 1.
/2
En skraper med retusjert spiss, flint.
/3
Et flekkefragment, flint.
/4
Sju avslag, 4 ryolitt, 3 flint.
/5
To flintsplinter. Funnet i prøvestikk 2.
/6
To mikroflekkefragment, flint.
/7
Et flekkefragment, flint.
/8
En bipolar kjerne, kvartsitt.
/9
En kjerne, flint.
/10
31 avslag, 20 flint, 5 ryolitt, 1 bergkrystall, 2 kvarts, 2 jaspis, 1 grønnstein.
/11
12 splinter, flint. Funnet i prøvestikk 3.
/12
Tre avslag, 1 grønnstein, 1 ryolitt, 1 skifrig bergart. Funnet i prøvestikk 4.
/13
Et flekkefragment av ryolitt. Funnet i prøvestikk 5.
/14
Åtte avslag, 3 grønnstein, 3 ryolitt (ett er et kjerneavslag), 2 flint.
/15
En flintsplint. Funnet i prøvestikk 6.
/16
To grønnsteinsavslag. Funnet i prøvestikk 7
Lokaliteten ligger i østre delen av Lindalen ned mot sjøen. H. o.h. 10-20 m. (Rapport i top. ark. v. T. J. Knutsen).