Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B13901
Funn fra prøvegravningsteinalderlokalitet på Hardbakke, gnr. 28, Solund, Sogn og Fjordane. Kategorier Total F K/Kist B
Skraper m/spiss 1 1
Skrapere 3 2 1
Mikroflekker 7 3 1 3
Flekker 4 3 1
Mikroflekkekjerne 1 1
Mikroflekkekjernefrgm. 1 1
Bipolar kjerne 2 1 1
Øvrige kjerner 2 1 1
Avslag 103 37 59 7
Splinter 32 10 19 3
Bipolart avslag 1 1
l57 57 84 16 Lokaliteten er stort sett totalgravd. Funnene fordelte seg på to små konsentrasjoner med et par m's mellomrom. Knakkeplass? (Rapporter v/B. Gjerland og S. Nygaard).