Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B14024
Lok. 24,
boplass fra steinbrukende tid Høyfjellet under Naddvik 2/1, Årdal, Sogn og Fjordane
.
/1
1 flekkelignende avslag kvartsitt, b.10,5 mm,
2 avslag kvartsitt, sd. 23 mm.
/2
1 kvartsittsplint, 52x 50y
/3
1 avslag (Lærdals?) kvartsitt, 52x 55y.
/4
1 avslag kvartsitt,
1 splint kvartsitt, 53x 53y.
/5
1 fragment (halvdel) av en svakt marmorert rød perle med avrundet firsidig tverrsnitt og rundt hull. L. 5,7 mm. Sidekant 6 mm, 55x 54y NV.
/6
2 splinter kvartsitt, 58x 39y.
/7
1 splint kvartsitt, 59x 40y
Funn fra lok. 24 på Kalvebeitet, Vikadalen. Innberetning v/A.J. Nærøy og C. Prescott 1983. Trykt rapport v/T.Bjørgo.