Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B14033
Lok. 33,
åpen boplass fra eldre steinalder. Høyfjellet under Naddvik 2/1, Årdal, Sogn og Fjordane
. Registreringsfunn:
/1
1 kjølformet kjerne m/plattformbearb., mørk båndet kvartsitt.
/2
3 avslag mørk grå bergart, sd. 0,7-41 mm.
/3
5 andre avslag kvartsitt sd. 10-43 mmUtgravningsfunn:
/4
1 konisk kjerne gråsvart kvartsitt.
/5
1 fragment av mikroflekkeblokk.
/6
15 andre kjerner/fragmenter.
/7
1 flekke kvartsitt.
/8
9 mikroflekker/fragmenter kvartsitt.
/9
2 avslag kvartsitt m/retusj.
/10
2 avslag flint.
/11
244 avslag av ulike kvartsittvarianter.
/12
1 flintsplint.
/13
114 splinter kvartsitt
NS-lok 33, V for elvemøtet Nysetelva og elva fra Asvaldsvatn, Vikadalen. Det foreligger en 14C -datering (T-4786). Denne har gitt 7930Å/-120 BP. Innberetning v/A.B. Hatleskog 1982 og trykt rapport v/T. Bjørgo.