Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 14049
Lok. 49,
boplass fra eldre steinalder. Høyfjellet under Hovland 3/1, Årdal, Sogn og Fjordane
.
/1
2 bipolare kjerner kvartsitt.
/2
24 andre kjerner/fragmenter kvartsitt.
/3
4 kjerner bergkrystall.
/4
4 flekker/fragmenter flint.
/5
24 flekker/fragmenter kvartsitt.
/6
10 flekkelignende avslag kvartsitt.
/7
32 mikroflekker/fragmenter kvartsitt
/8
1 mikroflekke bergkrystall.
/9
11 mikroflekkelignende avslag kvartsitt.
/10
8 avslag m/retusj/hakk kvartsitt.
/11
11 avslag flint.
/12
485 avslag kvartsitt.
/13
7 avslag bergkrystall.
/14
5 splinter flint.
/15
308 splinter bergkrystall.
/16
1 splint bergkrystall
Tilsammen 928 artefakter. NS-lok 49, på N-siden av Nysetelva i Vikadalen mellom Urutlekråi og Kalvebeitet. Registrerings- og utgravings funn. Innberetning v/A.J. Nærøy 1983 og C. Prescott 1983. Trykt rapport v/T. Bjørgo.