Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 14052
Lok. 52,
boplass fra steinbrukende tid. Høyfjellet under Hovland 3/1, Årdal, Sogn og Fjordane
. Prøvestikk 1
/1
9 avslag kvartsitt.
/2
3 andre avslagPrøvestikk 1 utvidet til 1kvm-rute 50x/52y).
/3
1 mikroflekke hvit kvartsitt, b. 4,5 mm.
/4
6 avslag hvit kvartsitt.
/5
15 avslag blågrå b.a.Rute 50x/52y
/6
3 avslag hvit kvartsittRute 52x/50y
/7
1 splint av flint.
/8
1 avslag hvit kvartsitt.
/9
5 splinter av kvartsitt
NS-lok. 52, funnet i prøvestikk og ved testgraving Ø for Urutlekråi, Vikadalen. Innberetning v/A.J. Nærøy og C. Prescott 1983 og A.J. Nærøy 1984. Trykt rapport v/T. Bjørgo.