Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 14091
Lok. 91,
boplass fra eldre steinalder. Høyfjellet under Hovland 3/1, Årdal, Sogn og Fjordane
.
/1
2 mikroflekkekjerner kvartsitt.
/2
1 mikroflekkekjerne mylonitt.
/3
1 plattformavslag mikroflekkekjerne mylonitt.
/4
1 kjerne kvartsitt.
/5
2 flintflekker m/sideretusj.
/6
1 mikroflekke mylonitt m/retusj.
/7
1 flekke mylonitt.
/8
2 flekker bergkrystall.
/9
15 mikroflekker/fragmenter flint.
/10
2 mikroflekker kvartsitt.
/11
14 mikroflekker/fragmenter mylonitt.
/12
3 avslag m/retusj mylonitt.
/13
72 avslag flint.
/14
93 avslag kvartsitt.
/15
6 avslag (Lærdals?)kvartsitt.
/16
2 avslag Kalsedon.
/17
120 avslag mylonitt.
/18
16 avslag bergkrystall.
/19
11 splinter av flint.
/20
64 splinter av kvartsitt.
/21
87 splinter av mylonitt.
/22
1 splint bergkrystall
NS-lok 91, fra delvis utgravd lokalitet i 2 basseng nedenfor Riskallsvatn, nedkant steinbrudd, Vikadalen. Innberetning v/S.W.Nordeide 1982, trykt rapport v/T. Bjørgo.