Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 14110
Lok. 29.
Åpen boplass fra Høyfjellet under Naddvik 2/1, Årdal, Sogn og Fjordane
. Registreringsfunn
/1
1 avslag (flateretusjeringsflis?), sd. 7 mm.
/2
1 avslag mørk kvartsittisk b.a. sd. 13 mmRute 1
/3
1 flekke kvartsitt, b. 9 mm.
/4
6 avslag kvartsitt, sd. 24 mmRute 2
/5
4 avslag kvartsitt
/6
2 flis kvartsittRute 3
1 splint kvartsitt. Rute 4
/8
1 basisfragment av flateretusjert kvartsittspiss. Rett basis m/avrundete hjørner, og parallelle sidekanter, b. 19 mm, l. 29 mm.
/9
5 avslag kvartsitt, sd. 17 mmRute 5
/10
3 avslag kvartsitt
NS-lok 29 fra prøvestikk ved Kalvebeitet, Vikadalen. Trykt rapport v/T. Bjørgo.