Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 14111
Registreringsfunn fra
boplass. Høyfjellet under Tangen 4/1, Årdal, Sogn og Fjordane
.
/1
4 avslag hvit kvartsitt, sd. 0,8-25 mm.
/2
1 avslag grå kvartsitt, sd. 11 mm.
/3
1 splint (Lærdals?)kvartsitt, 58x 63y NØ.
/4
1 splint (Lærdals?)kvartsitt, 59x 63y NØ.
/5
3 avslag (Lærdals?)kvartsitt, 59x 63y NV.
/6
1 splint (Lærdals?)kvartsitt
NS-lok. 111 funnet i prøvestikk S for utfallsos i Berdalsvatn, Berdalen. Trykt rapport v/T. Bjørgo.