Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 14133
Lok. 133.
Boplass fra eldre steinalder. Høyfjellet underTangen 4/1, Årdal, Sogn og Fjordane
. Funn fra erosjonsflate.
/1
1 kjernefragment kvarts, sd. 34 mm.
/2
3 avslag kvartsitt, sd. 13-26 mmPrøvestikk
/3
1 splint kvartsittPrøverute 1
/4
8 avslag kvartsitt, sd. 14-20 mm.
/5
14 splinter kvartsitt.
/6
1 mikroflekke flint l. 25 mm, b. 3,9 mm.
/7
12 avslag kvartsitt, sd. 12-25 mm.
/8
14 splinter kvartsitt
NS-lok. 133 i Ø-enden av Berdalen. Registreringsfunn og funn fra to prøveruter. Det foreligger en 14C-datering (T-6884). Denne har gitt 7070-110 B. Innberetning v/A.B. Hatleskog 1986, trykt rapport v/T. Bjørgo.