Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

8.
a)
En stor Pren, tildannet af et spaltet Laarben af en Ko eller Hjort, 0,155 m. lang-
b)
Bennaal, 0,084 m. lang med fladt afrundet Hoved, hvori et rundt Øie. Den kan ikke have været til at sy med, men maa have tjent som et Slags Knappenaal. Den ene Side er blank, den anden stærkt porøs-
c)
Bensplint, afrundet og flad i den ene Ende, vistnok benyttet til at glatte Sømmen paa Skindklæder o. l.-
d)
En uregelmæssig firkantet, jævntyk Stenskive (haard Sandsten?) med mange Furer og Mærker baade paa Bredsiderne og paa Kanterne. Bredden er 0,09 m. Længden 0,098 og Tykkelsen 0,01 m-
e)
Brudstykke af en stor urtepotteformet Lerurne, hvis Yderflade har været tæt bestrøet med grove Asbeststykker. Under Mundingen er to indridsede Linier. Overkanten er tyk og lidt udoverbøiet. Siderne synes at have havt en svag Bugning og aftager i Tykkelse mod Bunden. Længden (Høiden) er 0,078 m. og Bredden 0,085 m-
f)
Brudstykke af en lignende Urne, men som har havt glat Yderflade og noget større Aabning end Bund
Disse Oldsager ere f. i Havnsundshelleren nær Havnsunds Kirke i Borgunds Pgd. paa Søndmøre (se Reiseberetningen). (3265).