Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

41.
Fund fra Tveiten, Vangsnes sogn. Balestrand pgd. Nordre Bergenhus amt.
a.
2 skaalformede spender af bronce, begge meget ødelagt ved oksydation og ilde behandlet af finderen. Svarer i stil nærmest til RYGH fig. 644, men er forøvrigt i form, ornamenter og størrelse, saavidt det kan sees, nøiagtig lig de 2 spender B. 601 fra Leikanger i Sogn. - Nuværende længde 10,4 cm., største bredde vel 6 cm.
b.
Simpelt sneldehjul af klebersten med høit hvælvet overside, flad underside. 3 cm. i tvermaal, 2 cm. høit
Fundet sammen under flad mark ved arbeide paa en ager. (1901: 150). (5702).